<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1446330315732208&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
3p

Különleges helyzetben különleges felhatalmazásokra van szükség.

Rendészeti jogosítványokkal ruházza fel a katonákat egy tegnap késő este megjelent kormányrendelet. A jogszabály értelmében a honvédség egyebek mellett elfoghatja és előállíthatja a szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten érteket.

Hősök tere, turisták nélkül
Hősök tere, turisták nélkül

A veszélyhelyzetre tekintettel a kormány úgy ítélte meg, hogy a törvényes rend fenntartása, az ország működőképességének biztosítása érdekében a rendőrség mellett a honvédség közreműködésére is szükség van. Ezért az elmúlt időszakban a katonákat is az utcára rendelték, valamint a létfontosságú cégeknél kaptak különleges megbízást, objektumőrzésre és a készletgazdálkodás felügyeletére.

A felhatalmazásuk kiterjed továbbá olyan intézkedésekre is, amelyek alapesetben a rendőrséghez tartoznak. A tegnap esti kormányrendelet értelmében "a Magyar Honvédség közreműködik a veszélyhelyzettel összefüggő rendvédelmi intézkedések végrehajtása során, valamint támogatja a rendőrséget és a hivatásos katasztrófavédelmi szervet szakfeladatainak ellátása során". Ennek, valamint az őrzés-védelmi feladatok végrehajtásakor, illetve a veszélyhelyzettel összefüggésben elrendelt korlátozó intézkedések ellenőrzését a katonák a honvédelemről, valamint a rendőrségről szóló törvények egyes passzusaiban rögzített módon láthatják el.

A rendeletben megjelölt paragrafusok közül az egyik szerint a honvédségnek a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetben való közreműködésére vonatkozó eljárási szabályait kell alkalmaznia a veszélyhelyzetben. E felhatalmazás birtokában a rendőrségről szóló törvény bizonyos pontjai szerint jogosult intézkedni, illetve kényszerítő eszközt alkalmazni. Ennek során

"a katona - ha más kényszerítő eszköz nem áll rendelkezésre vagy a használatára nincs lehetőség - bárkivel szemben testi sérülés okozására alkalmas, e törvényben meghatározottaktól eltérő, más kényszerítő eszközt is használhat, azonban annak használata nem irányulhat az emberi élet kioltására".

Ugyanakkor

"a végrehajtás során nem minősül lőfegyverhasználatnak a gumilövedék, a pirotechnikai eszköz, a könnygázgránát, az elfogó háló lőfegyverrel vagy az e célra szolgáló egyéb kilövő eszközzel történő célba juttatása."

A rendőrségről szóló törvény rendeletben megjelölt része szerint pedig

"a további intézkedés megtétele céljából elfogja és az illetékes hatóság elé állítja azt, akit szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten értek, valamint aki ellen elfogatóparancsot, nemzetközi elfogatóparancsot, illetve európai elfogatóparancsot adtak ki (további jogi tényállások is szerepelnek a törvényben)."

Szintén előírja a törvény, hogy

a rendőr a hatóság vagy az illetékes szerv elé állíthatja azt, aki a rendőr felszólítására nem tudja magát hitelt érdemlően igazolni, vagy az igazolást megtagadja."

Ezzel a felhatalmazással tehát a katonák is élhetnek a kormányrendelet értelmében, de csak a szükségesség és az arányosság követelménye betartásával.