2002. július 4. 07:21

Az MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont és a WARGO Közgazdasági Elemző Intézet 2001 novemberében 300 közepes és nagy magyarországi cég körében végzett közös kutatást, amely során a rejtett gazdaság súlyát és a cégek adózási moráljának alakulását vizsgálták.

Az elemzés szerint az elmúlt négy évben számottevően javult a közepes és nagy cégek adózási fegyelme, valamint jelentősen csökkent körükben a rejtett gazdaság különböző megnyilvánulásainak súlya. A folyamatot a kedvező konjunkturális kilátások, a vállalati szférán belül a külföldi tőke térhódítása, a magyar gazdaságnak az Európai Unióba való növekvő integrálódása, a vállalatok üzleti kapcsolatainak átalakulása, valamint a kormányzati szabályozási hibák ritkulása és az adóigazgatás ellenőrzési hatékonyságának növekedése segítette elő.