2000. december 6. 11:00

A keleti országrészben a határközeli kistérségekben alacsony a foglalkoztatottság, az egy vállalkozásra jutó jegyzett tőkeérték pedig minimális.

A határon átnyúló interregionális területek gazdaságát a Dél-Alföld magyar oldalán is a periferikusság jellemzi. Ezekben a kistérségekben alacsony a foglalkoztatottság, az egy vállalkozásra jutó jegyzett
tőkeérték pedig minimális. A sarkadi kistérségben például csupán 1,5 millió forint. Ez százötvened
része a dél-alföldi kistérségben található vállalkozások átlagolt jegyzett tőkeértékének, ami 206 millió
forint. Hasonlóan alacsony tőkeellátottság jellemzi a bácsalmási kistérséget, ahol egy vállalkozásra
mindössze 4,6 millió forint jegyzett tőke jut; Mórahalmon a legalacsonyabb az átlag, mindössze 1,1
millió forint. A statisztikai hivatalok nemrégiben elkészült, a régió határ mentén található
kistérségeinek adatait összegző elemzés szerint a határok növekvő nyitottsága csak
Nyugat-Magyarország számára hozott előnyöket, az ország délkeleti részén pozitív hatás nemigen
érzékelhető. A kistérségek gazdasági leszakadása alig mérséklődött. A dél-alföldi régióba áramló,
egyébként is kevés működőtőke megállt a megyék nagyvárosaiban, a határ menti területeken pedig
új munkahelyek alig létesültek.

Az Európai Unió támogatja a határ menti térségek fejlesztését, ám érdemi fejlődési pályára a
térségek csak a gazdasági átjárhatóságot növelő újabb határállomások nyitásával, munkahelyek
létesítésével terelhetők. A magyar--jugoszláv--román határral közvetlenül érintkező kistelepülések és
kisvárosok pozícióját rontja, hogy a munkaerő összetétele kedvezőtlen -- magas a képzetlenek és a
tartósan munka nélkül lévők aránya --, s az infrastruktúra fejletlenebb, így nehézkesebb az
információhoz való hozzáférés, mint a régió belső kistérségeiben. A régió 253 településéből 35 (14
százalék) fekszik közvetlenül a határ mellett. Ebből Jugoszláviával 15, Romániával 19 határos, egy
pedig -- Kübekháza -- mind a két országgal. A régió 23 kistérségéből kilenc közvetlenül a
határszakaszon található. Itt a népességszám jóval a régióátlag alatt van, az elvándorlás erőteljes.

A határ melletti kistérségek közül feltűnően jók a békéscsabai és a mórahalmi gazdasági mutatói.
Ennek oka e térségek közelsége a megyei jogú városokhoz, Békéscsabához és Szegedhez. A
leghátrányosabb helyzetű kistérség a sarkadi, a mezőkovácsházi és a bácsalmási. Nehezen tudnak
érdemi kapcsolatot kiépíteni a szomszédos ország területeivel. Romániában a kistérségi szint csak
most van kialakulóban, emiatt a magyar oldalon található kistérségeknek nincs azonos szintű
partnerük. Jugoszlávia felé pedig egyelőre csak a tájékozódásra van érdemi lehetőség.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.