2019. május 20. 13:41
mfor.hu

A könyvelőtől van, hogy túl sok mindent elvárnak a megbízók. Jó, ha már az elején lefektetik az alapokat, hogy mi mindenben lehet egy könyvelő segítségére számítani.

Az igényes könyvelőirodák már a honlapjukon feltüntetik, milyen szolgáltatásokban állhatnak rendelkezésre, amennyiben úgy dönt egy vállalkozás, hogy igénybe veszi a segítségét. Ezek az alábbiak lehetnek:

 • A könyvelés során olyan adatokat nyerhetnek ki a beérkező információkból, amelynek segítségével megtámogatják a vezetők döntést előkészítő folyamatait.

 • Az ügyfél cégének pénzügyeit átláthatóvá teszi, rendezi a könyvelést.

 • Segítségével nyomon követhetjük a jogszabályi változásokat.

 • Felhívja a figyelmünket, hogy mely adókedvezményekre lehetünk jogosultak.

 • További komplex szolgáltatások nyújtását is vállalhatja, amelyet a szerződésben előre rögzítenek, így az ügyfél számára nagyobb eséllyel hozzájárul annak üzleti sikereihez, jövőbeli tervezéséhez.

Természetesen nemcsak a könyvelést vállalják az exluzívabb könyvelőirodák. Mivel fontosnak tartják a figyelmet felhívni az ok-okozati összefüggésekre, így legtöbb esetben a könyvelés mellé kérhető adótanácsadói szolgáltatás is.

Amennyiben vállalkozása (bt., kft., zrt.) kettős könyvvitelt vezet, akkor számíthat az alábbi munkafolyamatokra a jó könyvelőiroda esetében:

 • A jogszabályoknak megfelelően, a tulajdonos(ok) és a vezető(k) kérését figyelembe véve főkönyvi kivonatot készít.

 • Havi, negyedévi rendszerességgel elszámol a mutatókról, eredményekről, ha igény van, akkor tanácsokat ad a további döntések elősegítése érdekében.

 • Előkészíti a cégre szabott szabályzatokat úgy, hogy figyelembe veszi a rá vonatkozó jogszabályi előírásokat.

 • Segít felépíteni egy saját adminisztrációs rendszert.

 • Felülvizsgálhatja a könyvelési bizonylatokat, ha szükséges, további javaslatokat tehet a szerződésekben foglaltak módosítására.

 • A kintlévőségeket és követeléseket számba veszi, rendszeresen tájékoztatást nyújt róluk.

 • A hatóságok felé időben elkészíti a bevallásokat, elszámol az adatokkal, statisztikát készít, és megírja az éves egyszerűsített beszámolókat.

 • Éves adótervezést készíthet, valamint időben emlékezteti ügyfeleit a fizetendő adóról és annak mértékéről.

 • Folyamatosan tájékoztatást ad a számviteli helyzetről, a hatályos jogszabályi változásokról, az igénybe vehető adókedvezmény mértékéről.

 • Képviseli ügyfelét a hivatalok előtt, eljárhat a nevében.

Amennyiben új vállalkozást indítana, egy jó könyvelőiroda pénzügyi, gazdasági és adózási tanácsadással áll rendelkezésére. Segít kiválasztani a legmegfelelőbb gazdasági formát, adózási módot. Elmagyarázza az alapvető gazdasági, adózási és adminisztrációs szabályokat, pénzügyi téren is tanácsot ad.

Egy ilyen könyvelőirodára úgy lehet tekinteni, mint egyfajta üzleti mentorra, aki hozzásegíti vállalkozásunkat, hogy tervezhető legyen az üzleti jövő.