8p

Van kiút az értékválságból? Megállítható az akkugyárak terjedése itthon?
Van még jövőnk az EU-ban?

Online Klasszis Klubtalálkozó élőben Donáth Annával, a Momentum EP-képviselőjével - vegyen részt és kérdezzen Ön is!

2023. október 4. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Ez a cikk Privátbankár.hu / Mfor.hu archív prémium tartalma, amelyet a publikálástól számított egy hónap után ingyenesen elolvashat.
Amennyiben első kézből szeretne ehhez hasonló egyedi, máshol nem olvasható, minőségi tartalomhoz hozzáférni, akár hirdetések nélkül, válasszon előfizetői csomagjaink közül!

A látványos augusztus huszadikai esemény alkalmat nyújt arra, hogy a bő egy évtizede meghirdetett „keleti nyitás” eddig következményeire rátekintsünk.

A magyarság Nyugat-Európa melletti történelmi választására emlékeztető Szent István napi ünnepen az idén bizony különösen mutatott egy sor közép-ázsiai, Öböl-térségbeli politikus megjelenése a magyar miniszterelnök meghívására, sportrendezvény apropójából. Meglehet, hogy az érdeklődés fele a szintén idelátogató török elnöknek szólt, tekintettel arra, hogy Ukrajna megtámadása óta a kereskedelmi útvonalak, energetikai kapcsolatok és a haditechnika terén Törökország felértékelődött.

A látogatók hazatérését követően az elemzők igyekeznek megtalálni annak értelmét, hogy a Magyarországot is magába foglaló gazdasági és politikai szöveteségi rendszer hivatalban levő vezetői látványosan távol maradtak, míg különös „új barátok” jelentek meg. A politika sokdimenziós ügy, és a gazdasági ráció csak egyike e dimenzióknak. Talán túlzás is az ilyen politikai epizódokból messzemenő következtetéseket levonni a gazdaságpolitikai irányvételt illetően. Azonban ez a látványos augusztus huszadikai esemény mégis alkalmat nyújt arra, hogy a bő egy évtizede meghirdetett „keleti nyitás” eddig következményeire rátekintsünk.

Különösen azért időszerű a gazdasági folyamatok megvizsgálása, mert az utóbbi hetekben rendkívüli gyakorisággal jelentettek be gigaberuházásokat ázsiai partnerek részvételével. Azok már csupán méreteik miatt is erősen és tartósan determinálják a magyar gazdasági szerkezetet.

Itt a külgazdasági, külpolitikai témakörnek csak egyetlen, de szerkezeti következményei miatt lényegi vonatkozásának a megvizsgálására van hely; ez pedig a Magyarországon megvalósított külföldi tőkebefektetések (FDI) összetételének változása. Az elmúlt néhány évben már megvalósult és a bejelentések szerint előrehaladott stádiumban levő beruházások már rövidtávon kihatnak a gazdasági folyamatokra, és közben formálják a nemzetközi partneri kapcsolatokat, vagy másképpen: a külső függési viszonyokat.

Az eddigi történések tartalmi következményeinek felbecsülését megkönnyíti a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nemrégen közzétett elemzése a külföldi tulajdonú magyarországi vállalatok jellemzőiről. A jelentés egy egész évtizedet átfog, és a tőkemozgások lényeges tartalmi vonatkozásait taglalja. Nem terjedt ki a pénzügyi szektorra, a mezőgazdaságra és a közszolgáltatásokra, leginkább ipari fókuszú, de éppen ezen a téren zajlanak most nagy viták, amelyekhez sok adalék nyerhető a KSH számaiból.

Az adatok részben megerősítik azt, ami tudható a duális szerkezetű magyar a gazdaságról, de fontos és érdekes változások is megmutatkoznak. Mint ismeretes, a külföldi többségű (a
jelentés szóhasználatában: külföldi irányítású) vállalatok köre a magyar többségű, helyi tulajdonú cégek átlagához képest nagyobb méretűek, nagyobb az exporthányaduk, magasabb a termelékenységi szintjük.

Megháromszorozódott a koreai cégek itteni hozzájárulása. Fotó: Samsung
Megháromszorozódott a koreai cégek itteni hozzájárulása. Fotó: Samsung

Ezek elég általános jellemzők a térségben, sőt számos fejlett piacgazdaságban is. Az persze lényeges kérdés, hogy az idő előrehaladtával közelednek-e a külföldi és a hazai többségű cégek termelékenységben, technológiai szintben, általános versenyképességében.

Elsőnek tekintsük a munkatermelékenység alakulását. A kép nem egyértelmű. Egy évtized alatt mindkét szektorban nőtt a (folyó forintban mért) termelékenység az egy alkalmazottra számított vállalati hozzáadott-érték mutatója alapján. Nem látszik azonban, hogy a hazai tulajdoni kör érdemben közeledne az FDI-szektorhoz; a rés vagy inkább szakadék változatlan.

Az újonnan belépő külföldi cégek, és legalább annyira a már itt levők a maguk ráfejlesztéseivel, továbbra is jóval termelékenyebbek a helyieknél. A hazai tulajdonú szektor esetében a felfele konvergálás hiánya arra utal, hogy az FDI nagy része nálunk szigetként működik: a rájuk jellemző magasabb technológia, vezetési szint, az ott foglalkoztatottak termelékenységében megmutatkozó többlet-képességek nem terjednek el kellő mértékben a befogadó ország többségi szektorában.

A KSH felmérésének más adatai szerint viszont komoly változások mentek végbe az áttekintett évtized alatt, és éppen abban a vonatkozásban, amely minket foglalkoztat: milyen térségből, milyen országokból származnak az itt beruházó vállalkozások. Ezek között vannak olyanok, amely 2010 után léptek be a 2020-ig felmért időszakaszban, és olyanok is, amelyek az addigi jelenlétükön túl, ráfejlesztettek az itt szerzett tőkenövekmény visszaforgatásával. 

Nos, nagyon is komolyak az arányváltozások, részben nem várt módon.

Az köztudomású, hogy a nálunk működő külföldi tőke legfőbb forrása Németország, csaknem
egyharmados mértekkel. Ekkora függés egyetlen gazdaságtól – nos, ez bizonyos fokú kockázati forrás. Bár a földrajzi közelség és számos korábbi üzleti kapcsolat alapján természetesnek is mondható, hogy különösen a rendszerváltozási szakasz kezdetén és azt követően a német, valamint az osztrák tőke lépett be elsőként, és jelentős tőkeerővel a megnyíló magyar gazdaságba. Érdekes, hogy az osztrák származású cégek tevékenységének hányada változatlan. A német még egy kissé növekedett is a 2010 utáni évtized alatt – holott bizonyos diverzifikálást el lehetne várni, ilyen vagy olyan „nyitás” politikája nélkül is.

Míg az e két gazdaságból származó cégeknek az itt előállított hozzáadott értékben (anyagmentes termelési értékben) lényegileg stabil a részesedése, jelentősen csökkent a francia és amerikai eredetű cégek részaránya e mutató szerint. A japán irányítás alattiaké is mérséklődött.

Eközben szinte a nulláról felfutott a Kínai Népköztársaság cégeinek itteni hozzájárulása, és megháromszorozódott 2020-ra a koreaiaké. A 2020 óta eltelt idő alatt valószínűleg bekövetkezett az, hogy a kínai hányad a japáné fölé került. A „keleti” mintha legalább annyira politikai tartalmú jelző lenne, mint földrajzi.

Az érintett vállalati körben előállított termelési érték a teljes magyar új érték (GDP) 47 százalékát teszi ki: ez a sajátos helyzetű Írország után a legnagyobb érték az EU országaiban az Eurostat 2018-as állapotok szerinti kimutatása alapján

Nagyon nem mindegy, hogy ekkora külföldi súllyal (amely mögött az ipari foglalkoztatásunk
egyharmada, a kivitelünk négyötöde áll), milyen a különféle nemzeti hátterű vállalkozások technológiai színvonala, komplexitása. A technológiailag kevésbé igényes üzleti tevékenységek is lehetnek igen fontosak foglalkoztatási szempontból, a hazai piac színvonalas ellátását tekintve, ám nyilván többletelőny kötődik az élenjáró technológiát alkalmazó cégek itteni megjelenéséhez, méret-növekedéséhez. A technológiailag kevésbé fejlett tevékenységeknél ugyanis valószínű, hogy a vállalatnál kevesebb a képzett munka, a high-tech vállalatokhoz képest kisebbek a munkavállalói keresetek. Sőt az is lehet, hogy éppen a magyar bérszint európai viszonylatban szerény szintje az, ami az ilyen technológia idetelepülésének fő motívuma.

Az európai uniós nómenklatúra szerinti „alacsony-fejlett” technológiai besorolás szerint a koreai és a francia hátterű cégek tűnnek ki a tevékenységük műszaki fejlettségi arányait tekintve. A magyar iparban legnagyobb részarányú német FDI esetében a tevékenység nagy többsége a közepesen fejlett kategóriába esik. Ez nem meglepő, mert a járműipar, elektronikai ipar összeszerelő fázisa természetesen elég fejlett gyártásokat foglal magában, de az igazán fejlett fázisok jellemzően az anyavállalatnál, jórészt a fejlett gazdasági térségekben találhatók.

A nagy ütemben feljövő kínai cégek magyarországi tevékenységében a fejlett hányad csekély; a túlnyomó többség közepesen fejlett összeszerelő, reproduktív tevékenységből áll. Naivitás is lenne elvárni, hogy a távoli, nagy, jórészt állami tulajdonú vagy legalább is politikai kontroll alatt álló kínai cégek érdemi K+F-munkát, finanszírozási funkciókat telepítsenek Magyarországra. Holott ilyesmiről rendszeresen szónokolnak kormányzati emberek, azt próbálva elhitetni, hogy „oda megy a kutatás, ahol a termelés folyik”.

Ilyen törvényszerűség azonban nincs, sosem volt. A kiszervezési hullám pontosan azt valósítja meg, hogy a termelést, logisztikát oda telepítik, ahol arra alkalmasak a feltételek: összeszerelni a szerény bérű térségben érdemes. A stratégiai fontosságú, nagy profitképességű, kiemelkedő hozzáadottértékű funkciók így kényelmesen megmaradhatnak az anyavállalati központban.

Ezt a megfontolást is figyelembe véve több mint aggályos a „keleti nyitás” elnevezés alatt folyamatban levő partnerváltás. Nem segíti, hanem éppenséggel gátolja a magyar gazdaság egészének magasabb szintre lépését.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Szerkesztőségünkben mindig azon dolgozunk, hogy higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú írásokat nyújtsunk Olvasóink számára.
Előfizetőink máshol nem olvasott, minőségi tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Előfizetésünk egyszerre nyújt korlátlan hozzáférést az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz, a Klub csomag pedig egyebek között a Piac és Profit magazin teljes tartalmához hozzáférést és hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmaz.


Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!