2002. július 22. 07:44

A szerző rámutat az új ISO 9001-es bevezetésétől várható néhány kedvező változásra. Megfogalmazza a rendszerbevezetés minőségi mutatóját, utal a sikeres bevezetés buktatóira és az auditorok segítő szerepére.

Egyik legjellemzőbb példa erre a vevői elégedettség középpontba helyezése és mérése. Nagy előny lesz a cég számára, ha nem hagyja ki azoknak a tapasztalatoknak a megszerzését, amelyeknek egyik forrása a vevői reklamáció. Nagyobb súlyt helyezve a jogos reklamációk alapján felvetődött nemmegfelelőségekre, már most sok hasznos információt lehet szerezni arra vonatkozóan, hogy milyennek látják az ügyfelek a céget.
Másik ilyen példa a külső dokumentumok jegyzéke. Az új szabvány elvárja a tevékenységek végzéséhez szükséges jogszabályi követelmények karbantartását.

Kisebb erőfeszítéssel oldja meg ezt a cég, ahol most is megvan az a lista, amely felsorolja a vállalati tevékenységeket szabályozó legfontosabb törvényeket, rendeleteket, a szakmai szabványokat – és azt használják is azt.

Gyakran meglepetéssel, sőt néha értetlenül fogadják, ha az auditor a minőségügyi rendszer valamely pontján a túldokumentáltságot kifogásolja. Az ISO 9000-es rendszer a tevékenységek dokumentálását követeli meg a követhetőség az információáramlás érdekében. Mivel minden tevékenységnek van költsége, így a felesleges tevékenység veszteséget termel. Az érvényben lévő szabvány, irányelvek szintjén ugyan, de nem érzéketlen a költségekre.

Az ilyen és az ehhez hasonló hozzáállást és a dinamikust fejlődés sugallja már szerkezetében is az új szabvány:

  • a vezetőség elkötelezetten higgyen a pontosan definiált, kihirdetett stratégiában,

  • a vezetőség teremtse elő a tevékenységhez szükséges erőforrásokat,

  • a tevékenységek legyenek folyamatközpontúak és

  • a tevékenységek során mérni kell a folyamat jellemző paramétereit
  • azért, hogy az eredmények dinamikus továbbfejlesztés céljából visszacsatolhatók legyenek.


Helyesen cselekszik az auditor, ha bármilyen szintű audit esetén „az ügyfél szemével” a vizsgált folyamatra összpontosít, és meglát minden olyan hibát, amely a szervezeti egységek határain keletkeznek.

A felkészítő, tanúsított és tanúsító szervezetek közös összefogásával olyan dinamikus minőségirányítás fejlődés valósul meg, melyhez minőségi mutató társítható. E mutató nevezője a tanúsított szervezetek száma, számlálója a második periodikus audit idején hatékonyan működő minőségirányítási rendszerek száma, és e mutató célértéke számunkra csak 100% lehet.