2002. július 16. 13:58

Egy-egy vállalkozás sikerességét napjainkban akkor ítélhetjük meg leginkább reálisan, ha tudjuk, vevői mennyire elégedettek. Az elmúlt évek tapasztalatai bebizonyították, hogy nem elég a szólamok szintjén foglalkozni a vevői igényekkel.

 • Úgy gondoljuk, hogy a számláink kifizetésének készsége ügyfeleink elégedettségének, véleményük és a velünk kialakított kapcsolatuk egyik jelzője.

 • Vevői panasz esetén a cégvezető 48 órán belül személyesen jár el.

 • Ügyfélszolgálati tevékenységre az árbevétel kb. 1%-kát költjük. A cég piaci magatartását illetően a múlt évben sem érkezett panasz, az utógondozási munkák, ajánlások és a vevői felmérések teljes mértékű elégedettséget mutattak.

 • A garanciális javítások száma kb. 15-20 évente. Ezeket nagyon rugalmasan és lojálisan kezeljük, garanciás időn túl is ingyen kijavítjuk, és a cég hibáján kívül eső káresemény miatti hibákat is ingyen orvosoljuk. Ingyenes műszaki tanácsadásunkat 50 fő vette igénybe.

 • A BUDATRANSPACK Szakkiállításon 1997-ben és 1998-ban is adtunk kérdőívet vevőinknek. A 4,5 pontnál alacsonyabb értéket elérő pontokra javító intézkedési tervet dolgoztunk ki.

 • A vevői elvárásoknak elébe menve ”Minőségszerződést” kötünk minden olyan megrendelővel, aki ezt igényli, illetve ahol vállalatunk szükségesnek tartja. Egyértelműen meghatározzuk a “megfelelőség – nem megfelelőség” fogalmát.

 • Legnagyobb vevőinkkel együtt elindítottuk a GLOBAL 5 költségcsökkentési projektet, melynek célja, hogy a vevőkkel közösen olyan eljárásokat, rendszereket, anyagokat vezessünk be, hogy a fajlagos költségek évről-évre 5%-al csökkenjenek. Elindult két újabb 6 Szigma projekt a szín setup optimalizálására és a színszámcsökkentésre.

 • A meghibásodási és élettartam statisztikák lehetővé teszik számunkra az iparági átlagnál hosszabb jótállási feltételek vállalását.

 • Az elveszett vevőkről és üzletekről pontos kimutatásaink vannak, melyek tartalmazzák, pl. az elvesztett partner megnevezését, a bekövetkezett eseményt, a meghiúsulás okát, az ügylet nagyságát.

 • A fontosság szempontjából első 50 ügyfelünket rendszeresen figyeljük. Pontosan regisztráljuk az elveszett vevőket és az üzletvesztés okait.

 • A felméréseket mélyebb vizsgálatok követik, a tanulságokat a PDCA ciklusnak megfelelően beépítjük napi tevékenységünkbe.