2001. november 20. 11:00

Az új évezred küszöbén a változások a vállalati struktúrákat is elérték. Az információs forradalom új szervezeti formákat követel. . Szerzőink jelen számunkban a gyakorlati lehetőségekről írnak.

A korábban megjelölt tényezők diagnosztizálása, illetve a stratégiai gondolkodás "meghonosítása", a folyamatszervezés következetes és kontrollált alkalmazása, továbbá az egyes egységek szakmai tartalommal való feltöltése új lehetőség és kihívás a tanácsadók számára. A klaszterszervezés és -működtetés komplex tanácsadói feladatot takar, hiszen a klasszikusnak tekinthető funkcionális tanácsadói területek és készségek mellett (stratégiai, projekt-, szervezetfejlesztési, tréning- és folyamat-tanácsadás) szükséges a tanácsadás szempontjából határterületként kezelt, így például a regionális, kistérségi tanácsadás elméleti és gyakorlati, módszertani ismereteinek biztos ismerete és alkalmazása.

A klaszterszervezés tehát felelősségteljes és komplex feladat, több szakértő szoros együttműködését követeli meg, hiszen a klaszter akkor válik mindenki számára sikeressé és elismertté, ha az alapítói és a tagi oldal igényeit, lehetőségeit figyelembe véve, a kölcsönösség elvén egymásra építve alakítjuk ki a klaszter működésének céljait, szolgáltatásait és kontrolláljuk a meghatározott célok teljesülését a mindennapokban.