2002. július 3. 07:12

Az Ecostat lakossági konjunktúra-indexe az idei második negyedévben 2,5 százalékponttal 51,6 százalékra emelkedett - tájékoztatott közleményében a kutatóintézet. A mutató értéke így az egy évvel korábbit 10 százalékponttal múlja felül. A bizalmi index 2001-ben mérsékelten, 2002-ben erőteljesen emelkedett - áll az intézet elemzésében.

Az Ecostat elemzése arra is rámutat, hogy a mutató értéke abban az időszakban növekedett, amikor a gazdaság lassulásának mélypontján volt. A konjunktúra-index ez évi értékei kevésbé a gazdaság reális lehetőségeit, sokkal inkább a bér- és jövedelemkiáramlás hatását tükrözik - vélik az Ecostat kutatói.

Az index összetevői közül a lakosság pénzügyi helyzete, valamint a munkanélküliség megítélése lett kedvezőbb. Kedvező jelenség a kutatók szerint, hogy csökkent a szélsőségesen pesszimista válaszok aránya.
Felmérés megállapítja: a lakosság 58 százaléka úgy véli, hogy háztartásának anyagi helyzete közepes, közel egynegyedük szerint rossz, s további 5 százalékuk szerint nagyon rossz. A lakosság mindössze 14 százaléka ítéli jónak anyagi körülményeit. A válaszok megoszlása megegyezik a tavasszal mért értékekkel. Összességében a lakosság közepes alattinak tartja háztartásának anyagi helyzetét.

Legkedvezőbben a 30 év alattiak vélekedtek anyagi helyzetükről, legrosszabbnak pedig a 60 év felettiek tartják életkörülményeiket. Egyértelmű az iskolai végzettség pozitív hatása is, minél magasabb a kérdezett iskolai végzettsége, annál kedvezőbben nyilatkozik családja helyzetéről - közli jelentésében az intézet.

A felmérésben résztvevők 18 százaléka nyilatkozott úgy, hogy anyagi helyzete lényegesen javult, míg a választ adók felé nem érzékelt érdemi változást, 23 százalékuk pedig helyzetük rosszabbodását észlelte.

A lakosság 40 százaléka abban bízik, hogy pénzügyi helyzete kismértékben javulni fog, további 3 százalékuk nagyobb mértékű javulást remél. Az előző negyedévben a kérdezettek 32 százaléka, egy évvel korábban mindössze 21 százalékuk várt javulást. A lakosság egynegyede nem vár változást pénzügyi helyzetében. Az elmúlt negyedévben határozottan nőtt az optimisták és kismértékben csökkent a pesszimisták aránya.