2001. november 13. 11:00

A változás fejlődésünk motorja. Keressük meg azokat a kulcsembereket a szervezetben, akik élenjárnak a változásban. A személyes tulajdonságuk alapján válasszuk ki őket, ne pedig a hierarchiában elfoglalt helyük alapján.

A változás vezetői

A régi és az új közötti átmenet gyakran fájdalmas folyamat, és ekkor nagy szükség van a változást irányító példamutató vezetőkre. A vezetők szerencsés helyzetben vannak azáltal, hogy munkájuk során több információhoz jutnak, ami segíti őket a változás jellegének és következményeinek jobb megértésében. Ezért az ő felelősségük sokkal nagyobb, és kötelességük segíteni a munkatársaikat, akik a változások során kiszolgáltatottabbak.

Semmi nem befolyásolja jobban a változás végeredményét, mint a példamutató vezetői magatartás. A változás egyike azoknak a kezdeményezéseknek, amelyet nem lehet csak úgy delegálni. A vezető feladata, hogy a változást a legfontosabb üzleti folyamatok szolgálatába állítsa, teljesítményjelző mutatókat határozzon meg, és világos célokat tűzzön ki. A változás vezetőinek feladata a közös értékrend kialakítása, amely a szervezeti kultúra és a teljesítmény hatékonyságának az alappillére. A változást befogadó környezetben szabadon áramlanak a gondolatok és az információ. Ennek eredménye az egyetértés, a hitelesség, a megbecsülés és a bizalom.

Nyilvánvaló, hogy változtatni kell, amikor rosszul mennek a dolgok, de igazi üzleti eredményt hozó változás akkor történik, amikor még minden rendben van. A változás hosszan tartó és költséges, sőt a szükségesnél több munkabefektetést kíván, ha nincs megfelelően támogatva. A vállalati vezetés elkötelezettsége és a folyamatban való részvétele képes a változási folyamat hatékonyságát biztosítani.

Nem kell félni a változástól. Igaz, hogy gyakran próbára tesz bennünket, de ha meglátjuk és kiaknázzuk a mélyén rejlő lehetőségeket, a jövőnk legalább olyan értékes lesz, mint a múlt, amit magunk mögött hagytunk. Az igazi változás olyan folyamat, amelyben önmagunkat is megvalósíthatjuk, kiteljesíthetjük.