10p

Ront vagy javít Magyarország megítélésén a soros EU-elnökség?
Milyen újabb öt év elé néz Karácsony Gergely?
Mi lesz a liberalizmussal Magyarországon?
Online Klasszis Klubtalálkozó élőben Horn Gáborral!

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökétől!

2024. július 24. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

A business mentor nem varázsló, ám mégis rendkívül fontos szerepet játszhat több, a hazai kkv-szektort rendkívüli mértékben érintő konfliktushelyzet kezelésében. Közreműködésével a vállalatok tulajdonosai és vezetői olyan külső támogatást kaphatnak, amely segíti őket a tudatosabb vállalatvezetésben és előmozdítja üzleti és személyes fejlődésüket. A Budapesti Gazdasági Egyetem rendhagyó szakirányú továbbképzéséről annak vezetőjével és egyik hallgatójával beszélgettünk.

Tulajdonképpen mi az elhatárolható különbség a business mentor és a coach között?

Madarasiné dr. Szirmai Andrea, a Budapesti Gazdasági Egyetem business mentor képzésének vezetője: Az üzleti mentorálás az üzlet és a személy együttes megközelítése. A coach alapvetően az egyéni fejlődésére koncentrál. Azzal, hogy kérdez, rávilágít a személyből eredő megoldásra váró területekre és az egyént saját válaszainak megkeresésére ösztönzi.  A business mentor tulajdonképpen a coach és a tanácsadó ötvözete; felméri a vállalkozást, megvizsgálja, hogy a felmerülő probléma gyökere üzleti vagy személyi-e, vagy éppen mindkettő. Ennek eredményeképpen az ügyféllel együtt azonosítják a fejlesztendő témákat. A business mentor - ellentétben a tanácsadóval - nem konkrét feladatra szerződik, jellemzően rövidebb időtávra, hanem hosszabb időn át „együtt él” a vállalattal és a mentorálttal, fogja annak kezét. A mentor üzleti tapasztalatát és tudását kiegészítve coaching technikákkal elemez, kérdéseket vet fel, tükröt tart és természetesen szakmai támogatást nyújt a tulajdonosnak/vezetőnek a fejlődést lehetővé tevő megoldások feltárásához és megvalósításához.

A business mentorálás célja alapvetően az, hogy a magyarországi kkv-k tulajdonosai és vezetői olyan külső támogatást kapjanak, amely segíti őket a tudatosabb vállalatvezetésben és előmozdítja üzleti és személyes fejlődésüket.

Az üzleti mentor tehát egy „érett” szakember, így a képzésünkre is minimum 5 éves üzleti tapasztalattal rendelkező szakembereket várunk. A most záruló üzleti mentor képzésünkben a résztvevők átlagos szakmai tapasztalata 20-30 év.

Madarasiné dr. Szirmai Andrea, a Budapesti Gazdasági Egyetem business mentor képzésének vezetője. Fotó: Izsó Márton Artúr
Madarasiné dr. Szirmai Andrea, a Budapesti Gazdasági Egyetem business mentor képzésének vezetője. Fotó: Izsó Márton Artúr

Melyek azok az erősségei a képzésnek, mi az a tudás, amely máshol nem hozzáférhető?

M. Sz. A.: A képzésben a hard és a soft készégeket egymással párhuzamosan fejlesztjük. Hard alatt a kifejezetten a tudás alapú szakmai tartalmat értjük, ilyen például az innovációs és stratégiai menedzsment, a pénzügy, a marketing és a projektmenedzsment. A soft a személyre irányuló készségeket és képességeket fejleszti, ilyen például a pszichológia, a mentorálás, a tanácsadás vagy a tárgyalástechnika. Az üzleti mentorálási célkitűzés áthatja a képzés tárgyait.

Melyek azok a képességek, amelyek megvannak egy jó business mentorban?

Cseh Judit, a business mentor képzés hallgatója, cégvezető: Alapvetően én is a már említett soft és hard képességek harmóniájából indulok ki: az ideális mentor ért a szakmai részletekhez, ugyanakkor emberileg is tudja kezelni a problematikus helyzeteket.

Ha tulajdonságokat kell felsorakoztatni, akkor az első helyen említeném az empátiát, türelmet, odafigyelést, a mentoráltra való hangolódást, hiszen minden vállalati/üzleti probléma mögött ott van az ember. Ezért ez a legfontosabb, hogy rájöjjünk arra, hogy a konkrét üzleti akadály mögött milyen konfliktushelyzet, milyen esetleges szakmai hiányosság vagy egyéb tényező rejtőzik.

Milyen konkrét esetekben tud segíteni egy mentor?

Cs. J.: Kiemelten fontos terület például a generációváltás. Harminc évvel ezelőtt egy család, egy házaspár belekezdett egy vállalkozásba, sikeresen felfuttatta a céget, mostanra viszont eljutottak odáig, hogy nyugdíjba szeretnének menni. A gyerekeik pedig nem akarják átvenni a vállalkozást, vagy ha át is vennék, nem igazán értenek hozzá. Az ebből kialakuló konfliktushelyzet például egy olyan felállás, amelyet egy business mentor nagyon jól tud kezelni.

Szintén tipikus mentorálási helyzet 20-30 éves multinacionális vállalati tapasztalt után saját vállalkozást indítani. A friss vállalkozó hatalmas szakmai tudással és tapasztalattal rendelkezik, de ez számos helyzetben nem elegendő ahhoz, hogy sikeressé tegye vállalkozását. Egy bizonyos szintig a növekedést tudja követni, majd megtorpan, eléri azt a munkavállalói létszámot és tevékenységi komplexitást, amely a fejlődés érdekében szükségessé teszi a külső támogatást, mentorálást. A mentor segít a vállalati folyamatok feltérképezésében, az új folyamatok és feladatok azonosításában, az ellenőrzési pontok meghatározásában, személyi kérdésekben. Mindezeket szem előtt tartva van helyünk a kkv-szektorban, hiszen rengeteg ilyen cég működik Magyarországon, amelyeknek szüksége van ilyen szintű támogatásra.

Madarasiné dr. Szirmai Andrea és Cseh Judit, a business mentor képzés hallgatója, cégvezető. Fotó: Izsó Márton Artúr
Madarasiné dr. Szirmai Andrea és Cseh Judit, a business mentor képzés hallgatója, cégvezető. Fotó: Izsó Márton Artúr

Mennyire számít Magyarországon egyedülállónak ez az üzleti mentorképzés?

M. Sz. A.: Ilyen struktúrájú és tartalmú képzés jelenleg csak a BGE-n érhető el. Természetesen vannak coach képzések, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarának is van például országos, kifejezetten a támogatására szoruló cégeket megcélzó vállalkozói mentorprogramja. A mi képzésünk azonban unikális, hiszen mi nemcsak megmutatjuk, hogy egy üzleti mentornak milyen széleskörű szakmai tudással kell rendelkeznie, hanem támogatjuk is őt a mentoráláshoz szükséges hard és soft készségek megszerzésében, hogy magabiztosan tudjon mozogni az üzleti közegben.

A képzés tartalmának kidolgozásához felhasználtuk két korábbi, összesen hat évet felölelő, tíz nemzetközi partnerrel megvalósított nemzetközi projekt eredményeit is. A Trust Me projektünk 2019-ben zárult le és 2019 májusában a Tempus Közalapítvány Erasmus+ Nívódíjjal jutalmazta. A MentorCert projektünk lezárására pedig 2020. január végén került sor egy hasonló témában megrendezett workshop keretében.

Mennyire gyakorlatias, tényleges tudást adó a képzés?

Cs. J.: A képzés rendkívül interaktív. Az innovációs menedzsment tréningre például az előadó meghívott egy fiatal párt, akik vállalkozni szeretnének, és ők elhoztak nekünk egy konkrét üzleti dilemmát. Volt egy elképzelésük, nekünk pedig az volt a feladatunk, hogy megismerjük őket, az üzleti környezetüket, a céljaikat, majd bizonyos üzleti modellek felhasználásával készítsünk nekik egy üzleti ajánlatot. Mindezt három csoportba szerveződve, így a saját aktivitásunkat is rendkívüli módon növelte a feladat. Miután mindhárom csapat elkészítette javaslatát, a fiatalok ismét eljöttek, véleményezték az elképzeléseket, és több ponton módosítottak a saját eredeti ötleteiken.

Korábban sosem vettem részt olyan képzésben, ahol az oktatás ennyire „valóságszagú”, tényleges szituációkon alapuló volt, amely az elmélet és a gyakorlat egyensúlyát szem előtt tartja. Ez nekem és a csoporttársaimnak is nagyon tetszett.

M. Sz. A.: Egyetemi képzés lévén, az egyéves tanulmány befejezését követően záródolgozatot írnak a résztvevők, de ezt is gyakorlatorientált megközelítéssel ötvözzük: egy konkrét mentorálási helyzetet kell ismertetni, feldolgozni, a mentorálási folyamatot és eredményeket bemutatni és értékelni, amely során a mentor saját karakterének azonosítása is központi szerepet kap. A sikeres záródolgozat bemutatását követően a résztvevők diplomát kapnak.

További fontos szempont a képzés személyes jellegének megőrzése, így maximum 20 fő részvételével indítjuk a képzést.  

Az oktatói gárda összeállításánál is azt helyezzük előtérbe, hogy mind az egyetemi, mind a külső meghívott oktatók jelentős gyakorlati tapasztalattal rendelkezzenek, szakmájuk elismert szakemberei legyenek.

Cégvezetőként miért választotta ezt a képzést?

Cs. J.: Mostanra egy hosszabb karriert tudok a hátam mögött, és úgy éreztem, hogy van olyan tapasztalatom, amit érdemes lenne átadni. Szerettem volna ugyanakkor egy olyan stratégiai keretet, amely a meglévő szakmai tudásomat összefoglalja, valamint további tudásanyagokat is nyújt. Jelenleg cégvezető vagyok, a jövőben viszont már nem feltétlenül aktív irányítóként, hanem mentorként szeretném folytatni a pályafutásomat, hogy segíthessek másoknak abban, hogyan váljanak jobb vezetővé vagy jobb alkalmazottá.

Egy magyar kkv vezetőjének is érdemes lehet elvégezni a képzést? Segíthet a business mentori program abban, hogy egy cég a következő szintre lépjen?

M. Sz. A.:  Igen, mindenképpen, ezzel tudatosabbá tudja tenni önmaga és cége működését, így várjuk őket is.  Ugyanakkor azt se veszítsük szem elől, hogy a kívülről érkező üzleti mentor előnyben van: őt nem sújtja az a fajta vakság a belső folyamatokkal szemben, mint azt, aki minden nap a cégben dolgozik. Ebből adódóan a mentorálási folyamat alatt reáliasabban átlátja a folyamatokat, objektívebb képet tud adni és nincs személyekhez kötődő működési kockázata.

Madarasiné dr. Szirmai Andrea és Cseh Judit. Fotó: Izsó Márton Artúr
Madarasiné dr. Szirmai Andrea és Cseh Judit. Fotó: Izsó Márton Artúr

Megérheti egy cégvezetőnek vagy egy cégnek az, hogy egy kolléga elvégezze a BGE üzleti mentorképzését?

M. Sz. A.: Igen. Mi alapvetően a külső üzleti mentorálásra fókuszálunk, de nyilvánvalóan egy belső üzleti mentor ugyanúgy tudja az itt megszerzett tudást és kompetenciákat hasznosítani. A jelenlegi képzési évben is van olyan résztvevőnk, aki multinacionális vállalattól érkezett, az ő munkáltatója például kifejezetten támogatta a képzés elvégzését.

Jellemzően milyen cégektől, területekről érkeznek hallgatók a képzésre?

M. Sz. A.: A résztvevők nagyon eltérő iparágakból és szakmai háttérrel érkeztek, vannak könyvvizsgálók, termelő vállalat cégvezetők, tanácsadók, cégtulajdonosok, értékesítési vezető, és teljesítménymenedzsment specialista közöttük.

Hamarosan végző hallgatóként kiknek ajánlaná a képzést?

Cs. J.: Mindenképpen olyan szakembereknek, akik már rendelkeznek bizonyos üzleti tapasztalattal. Emellett fontos, hogy legyen bennük motiváció arra, hogy a tudásukat, a tapasztalatukat továbbadják, érezzenek belső indíttatást arra, hogy segítsenek.

Nyilvánvaló, hogy az üzleti mentor is megkapja a neki járó díjazást, ennek ellenére a humán vonal kulcsfontosságú: a háttértudás nem elég, kell az elhivatottság, az elkötelezettség, a segíteni vágyás.  Kulcskompetencia az analizáló, szintetizáló képesség, a rendszerszemlélet, a türelem, a nyugodtság és az aktív hallgatás képessége is.

M. Sz. A.:  Ezt kiegészíteném azzal, hogy a mentorálás nem egy one man show. Nem arról van szó, hogy beteszi a lábát a céghez, varázsol hármat és megoldódik a konfliktushelyzet. Sőt, ha olyan szituációval találja magát szemben, hogy pszichológusra van szükség, akkor be fog hívni egyet. Ugyanígy szükség lehet marketing szakértőre, vállalatértékelőre, adótanácsadóra vagy más szakemberekre, attól függően, hogy hol van az elakadás. Mi arra képezzük, hogy a tudása és tapasztalata révén képes legyen azonosítani a fejlődést akadályozó helyzeteket és azok okait, és az ügyféllel közösen elinduljanak a megoldás irányába. Az adott helyzetet/problémát nem közvetlenül az üzleti mentornak kell megoldani, hiszen mindenhez értő ember nem létezik. Sokkal eredményesebb és hatékonyabb, ha külső és belső emberekből áll össze a megoldáshoz szükséges csapat.

Ha röviden kellene összefoglalniuk, miért ajánlanák ezt a képzést egy jövőbeli hallgatónak, mit mondanának?

Cs. J.: A legfontosabb a szemléletformálás. A második helyen az önismeretfejlesztés áll, a harmadikon pedig a hozzájárulás a vállalati növekedéshez.

M. Sz. A.:  Átfogó ismeretet nyújt ötvözve a hard és a soft témákat, tudást, készségeket, kompetenciákat fejlesztve. Segít a résztvevőnek a már meglévő szakmai tudásukat felfrissíteni, bővíteni, és kiegészíteni olyan módszerekkel és technikákkal, amely révén egy új – nemzetközi viszonylatban sokkal jobban ismert és elfogadott – karrierirány is megálmodható és megvalósítható.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Szerkesztőségünkben mindig azon dolgozunk, hogy higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú írásokat nyújtsunk Olvasóink számára.
Előfizetőink máshol nem olvasott, minőségi tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Előfizetésünk egyszerre nyújt korlátlan hozzáférést az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz, a Klub csomag pedig egyebek között a Piac és Profit magazin teljes tartalmához hozzáférést és hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmaz.


Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!