5p

Mikor kell fizetni a munkaadónak, és mikor használhatja a céges autót a munkavállaló? Miután komoly összegeket nyerhetnek, illetve bukhatnak ezen a vállalatok, érdemes megismerni, illetve szem előtt tartani a szabályokat.

Sokba kerülhet a cégnek a kocsihasználat

Korábbi írásunkban beszámoltunk a magántulajdonban lévő személygépkocsik használatának adójogi szabályairól, jelen cikkünkben pedig a társasági adó hatálya alá tartozó adózók esetében tekintjük át a legfontosabb tudnivalókat.

A céges autó ugyanolyan juttatás egy-egy vállalatnál, mint az étkezési jegy: a dolgozó javadalmazásának része. Az adószabályok is természetbeni juttatásnak tekintik, ami után (a közhiedelemmel ellentétben) nem az alkalmazott, hanem autót birtokló cég fizeti a cégautóadót.

Az adófizetési kötelezettség akkor is felmerül, ha a cégautó magáncélú használatának akár csak a lehetősége is fennáll, vagyis nem tiltották azt meg. A cégautó magáncélú használatának (használhatóságának) tiltására nem elég belső szabályzatot készíteni, hanem a magáncélú és az üzleti célú használatot útnyilvántartás vezetésével kell dokumentálni.

Magáncélú használatról akkor beszélhetünk, ha bármely körülmény vagy dokumentum alapján megállapítható, hogy a cégautót magánszemély vagy magánszemélyek - akár állandó, akár eseti jelleggel - személyes célra is használják illetve használhatják. Az adókötelezettség megítélése szempontjából nagyon fontos a személygépkocsi tárolásának helye, illetve a kifizető belső szabályzata, a használatra kötött szerződés, és az útnyilvántartás vezetése. Személyes használatnak minősül például a lakóhelyről a munkahelyre történő bejárás, kivéve, ha az említett útvonalon történő használat kiküldetés vagy külszolgálat keretében történik.

Az adó összege az autó korától és beszerzési árától függően havonta 6-112 ezer forint. További költségekkel is számolni kell: a cégautó-adó 25 százalékának megfelelő egészségügyi hozzájárulással (eho) és munkaadói járulékkal (az eho 3 százaléka).

A cégautóadót a kifizetőnek havonta meg kell állapítania, valamint a tárgyhónapot követő hó 12-ig meg kell fizetnie, illetve be kell vallania a kötelezettségei között. Az adókötelezettség tekintetében minden olyan hónap, amelyben a kifizető – bármely rövid időtartamra – magáncélú használatot biztosított (tett lehetővé), egész hónapnak számít. A cégautóadó fizetésére kötelezett kifizető személyében bekövetkezett változás esetén az új kifizetőt a változás hónapját követő hónaptól terheli a cégautóadóval összefüggő minden kötelezettség.

Ha a cégautóadó fizetésére kötelezett kifizető a személygépkocsit üzletszerűen kölcsönző, bérbeadó kifizetőtől (más személytől) nem a teljes naptári hónapra szerezte meg a cégautó használatának jogát, akkor a cégautóadó havonta fizetendő mértéke – az előbbiektől eltérően – a táblázat szerint megállapított adótétel egyharmincad részének és a használat alapjául szolgáló jogviszony (így különösen a bérlet) fennállása napjai számának szorzata, ha ez alatt az időszak alatt a kifizető – bármely rövid időtartamra – magáncélú használatot biztosított.

Adószakértők szerint gazdasági döntés, hogy egy vállalat fizeti-e a cégautó-adót, vagy sem. A vállalaton belüli szabályozás ugyanis kidolgozható, a menetlevelek vezetése megoldható. A problémát inkább az jelenthet, hogy valós adatok kerülnek-e a menetlevelekbe, életszerű-e, hogy éveken át egy kilométer magánhasználat sem merült fel. A cégautó-adó fizetése talán az adókockázat lényeges csökkentése miatt  javasolható. Emellett egyszerűsödik még a személygépkocsi elszámolása is, legálisan érvényesíthetők a juttatási célú kedvezmények és egy későbbi munkaügyi vita sem okozhat kínos meglepetést a személygépkocsit biztosító cégnek.

Nem kell megfizetni a cégautóadót meghatározott célokra használt személygépjárművek esetében, így azon személygépkocsi után:

  • amelyet a kifizető ellenérték fejében adott a magánszemély használatába, feltéve, hogy a használat díjának (például a bérleti díjnak, a lízingdíjnak) a havi mértéke eléri a cégautóadó havi mértékét és a személygépkocsi üzemeltetésének összes költségét és közterheit kizárólag a személygépkocsit használó magánszemély viseli;
  • amelyet az átalányadózást alkalmazó egyéni vállalkozó üzemeltet;
  • amelyet a vállalkozói jövedelemadózást alkalmazó egyéni vállalkozó üzemeltet, kivéve azon időszakot, amelyre vonatkozóan az értékcsökkenési leírást, a bérleti díjat költségként számolja el,
  • megkülönböztető jelzést adó készülékkel vagy figyelmeztető jelzést adó készülékkel felszerelt gépkocsik esetében,
  • egyház, egyházi karitatív szervezet kizárólag alapfeladatai ellátásához használt gépkocsik esetében,
  • postai szolgáltatás, közműhiba-elhárítás, kegyeleti szolgáltatás céljából üzemeltetett gépkocsiknál.

Cégautó-adó nem érinti továbbá az EVA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozót, jogi személyt, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot, annak magánszemély tagját, valamint volt tagját (örökösét).

Menedzsment Fórum 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Szerkesztőségünkben mindig azon dolgozunk, hogy higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú írásokat nyújtsunk Olvasóink számára.
Előfizetőink máshol nem olvasott, minőségi tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Előfizetésünk egyszerre nyújt korlátlan hozzáférést az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz, a Klub csomag pedig egyebek között a Piac és Profit magazin teljes tartalmához hozzáférést és hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmaz.


Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!