<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1446330315732208&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
8p

Mi lenne a Kétfarkú Kutya Párt válasza a válságra? Kik a szavazóik? Legközelebb már bejuthatnak a Parlamentbe?

Online Klasszis Klubtalálkozó élőben Kovács Gergellyel, a párt társelnökével - vegyen részt és kérdezzen Ön is!

2023. február 2. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

A 2019. szeptember 19-i 41. PM Műhely (időpont : 16:00-18.00, helyszín : Bp. XI. Magyar Tudósok krt 2. BME I.ép. B.110 terem) workshopja az alkotó együttműködéshez nélkülözhetetlen bizalom elemzését, kialakításának-visszaállításának lehetőségeit, megoldási módjait kívánja áttekinteni. A bizalom igénye a jövő bizonytalanságából eredő függőségből jön, a másik fél jövőbeli akciójával szembeni elvárás/hit/, míg az bizonytalanság érzését valamilyen múltbeli esemény váltja ki. A Műhely célja a sikerességet hozó bizalmi szint létrehozási lehetőségeinek vizsgálata, hogy a Műhely beszélgetés hozzájáruljon az együttműködés magas szintjének létrejöttéhez. A témát a Műhely résztvevői választották ki és a bevezető blog megírására illetve bevezető előadás megtartására Prónay Gábort kérték fel.

Blog tartalom

Prónay Gábor : Bizalom építés és szerepe a projektmenedzsment sikerében

Definíciók

Bizalom a szervezetek- és emberek közötti kapcsolatok természetének egyik mérőszáma és mint ilyen erős hatása van a szervezetek- és emberek közötti kapcsolatok erősségére és végső soron a közös cselekvések (üzletek, projektek) sikerére és a mai társadalomban ez teszi a legfontosabb értékké. A bizalom abban való hit hogy a másik úgy fog megnyilvánulni (viselkedni, érezni, gondolkodni) velünk szemben, ahogyan azt várjuk tőle. A bizalom a szervezet sikerében egy „rejtett tényező”. A szervezet eredményeségének/sikerének (E) képletében a stratégia (S) és végrehajtás (V) mellett a bizalom (B) is tényező : (S*V)­*B=E. A bizalom egy attitűd (hozzáállás, elvárás) a másik viselkedésére vonatkoztatva. Kialakulása közvetlenül a születés után kezdődik az anyai gondoskodással megteremtett biztonsággal és később válik a személyiség jellemzőjévé (E.H. Ericson).

A bizalom összetevői

Amik vizsgálata alapján a bizalom kialakul

 • kompetencia (ability) : tudás, képességek, hozzáállás, eredményesség/tapasztalat

 • jellem (character)

  • becsületesség (integrity) – ígéret betartás, őszinteség, felelősség, hitelesség, tisztesség (része a bátorság is – cselekvés értékrenddel összhangban)

  • jóakarat/jószándék (benevolance) – mások érdekének figyelembevétele, törődés másokkal, hírnév, következetesség,

„Mihelyt megkérdőjelezik az indítékaidat, minden amit teszel gyanússá válik” Mahatma Gandhi

A bizalom szintjei (egymásra épülő belülről kifelé) – lásd Covey-Merill könyv

 1. Önbizalom – hitelesség elve : célok megvalósítása, a hitelesség a bizalom összetevők meglétével (kiemelkedő kompetencia, tisztesség, becsületesség, jószándék) teljesül

 2. Társas bizalom – következetes viselkedés elve : tettek elsődlegessége (őszinteség, átláthatóság, tisztelet, hiba jóvá tétel, lojalitás, fejlődés, eredményesség, világos elvárások, számonkérés, változáskészség, bizalom megadás)

 3. Szervezeti bizalom – az összhang elve : bizalmat építő vezetés, -szervezet, -kultúra. A hatékony szervezet bizalomra és nem kényszerre épül. A szervezeti bizalom jelzője az egyén elégedettsége a szervezeten belül.

 4. A piaci bizalom – a hírnév elve : a hírnevet a tisztességes, kompetens munkatársak adják. A hírnév hat a források megszerzésére és a partnerekkel való együttműködésre

 5. Társadalmi bizalom – a hozzájárulás elve : értékteremtés mások, az egész társadalomszámára. A szervezet globális polgári viselkedésének alapja az egyén globális polgári viselkedése.

Mahatma Ghandi : „Nincs olyan, hogy az ember az élet egyik területén helyesen cselekszik, miközben egy másik területen helytelen tetteket követ el. Az élet oszthatatlan egész”.

A bizalom dimenziói

 • mélység (depth) – felületes- és mély bizalom. A mélységhez idő és munka kell. Ajánlások segíthetik (trandferred trust)

 • időtáv – rövid és hosszútávon kialakuló bizalom

A bizalom funkciói :

 • pozitív-, tartós csapat hangulat/közösség érzés fenntartója (becsülhető)

 • együttműködések (hierarchia, szervezetek közöti) elősegítője (viselkedés-, felfogás befolyással) – nélkülözhetetlen (bizalom nélkül nincs !)

Bizalom jellemzői :

 • személyről személyre változó hajlam (extrémitás nem jó)

 • érzelmi hatások (racionalitáson és érdekeken túl)

 • a bizalom =befektetés

 • munkával jár (kezdéskor a legelső feladat, tenni kell érte)

 • kockázattal jár (ami sosem csökken nullára)

 • hasznot hoz/üzleti érték – költség csökkenés, hatékonyság növekedés, megfelelő információkhoz jutás, profit növekedés, ellenőrzés csökkenés,

 • a szociális komplexitást csökkenti - feleket a jövő bizonytalansága hozza össze (kooperáció),

 • speciális forrás, mert a használattal nő és nem csökken.

A bizalom mítoszai:

Az „okos” bizalom megadása (Covey-Meril alapján) – „Egyaránt hiba : mindenkinek hinni és senkinek sem” – Seneca

Az okos bizalomhoz két tényezőt kell elsajátítani

 • bizalomra való hajlandóságot (egyéniség, felkészültség, múltbeli tapasztalatok)

 • elemzőképességet (helyzetfelmérés, döntés képesség, megoldás választás, képességek, tapasztalat, műveltség). Vizsgálandók : mi a lehetőség ? milyen kockázattal jár ? milyen az érintett emberek hitelessége (kompetencia és jellem) ?

Bizalom építés megoldásai

 • hitelesség felépítése

 • közös célok és megvalósítás/eredmény

 • próba lehetősége

 • megfelelő teljesítés/teljesítmény –referenciák, bizonyítékok

 • egyértelműség és előreláthatóság kialakítása -garanciák

 • pontos, nyílt (elérhetőség), őszinte kommunikáció

 • megosztott ellenőrzés

 • mások tekintetbe vétele

 • bizalom megadása

Hogyan születik a bizalmatlanság ?

 • csalódottság (a valóság nem mindig felel meg a várakozásoknak)

 • vezetői magatartás – ha a vezető vét a legfontosabb értékek ellen (csal, lop hazudik),

 • bizalmatlanság – a bizalmatlanság bizalmatlanságot szül

A bizalom sérülésének paraméterei

 • a sérülés/csalódás nagysága –ettől függ a következmények mértéke (pl.: tisztítóban nem mindegy, hogy egy nagyon új ing veszik el, vagy egy éppen kiselejtezés előtti)

 • a megsértett prioritások száma

 • speciális bizalom összetevő sérülése (pl.: becsületesség vagy jóakarat sérülése erősebb hatású, mint a kompetencia elismerés sérülése)

A bizalom visszaállítása

Csalódást követően a bizalom visszaépítése nehéz, de lehetséges (sokak szerint lehetetlen). Bizalom építés kétoldalú folyamat, kölcsönös elkötelezettség kell.

 • kibékülésnél (reconciliation) mindkét fél rendbe akarja hozni a kapcsolatot és ebben a megbocsátás is benne van.

 • megbocsátás (forgiveness) lehetséges úgy, hogy a jövőbeli bizalom nem áll fenn újból (erőszak esetén a megbocsátás létrejön, de semmiféle kapcsolat nem folytatódhat).

Bizalmatlanság megszüntetés/bizalom visszaállítás lehetséges megoldásai :

 • a bizalom összeomlást követően azonnali akció, figyelemmel a sértett oldalra

 • bocsánat kérés (apology) és a történtek értékelő megbeszélése

 • őszinteség

 • a kapcsolat részletes ismerete

 • kárpótlás és bűnbánat biztosítása

 • a jövőbeli elvárások újra tárgyalása,

 • a kapcsolat iránti elkötelezettség megerősítése.

Felhasznált irodalom

 1. S.M.R. Covey-R. R. Merrill : A BIZALOM SEBESSÉGE. A rejtett tényező, ami mindent megváltoztat. HVG Könyvek 2011

 2. J.K.Pinto, D.P. Slevin, B. English : Trust in Projects : An empirical assessment of owner/contractor relationships, International Journal of Project Management, 27 (2009), pp 638-648

 3. David Horsager : The Trust Edge. How Top Leaders Gain Faster Results, Deeper Relationships, and a Stronger Bottom Line, Free Press, Nrw York, 2009

Összegzés

A Műhely célja, hogy felhívja a figyelmet a bizalom építés jelentőségére az együttműködések sikerességében. A közös beszélgetés során a résztvevők meggyőződhetnek arról, hogy a bizalom nem soft, hanem hard összetevője a sikernek, hiszen mérhető. Nem ígaz az a mítosz sem, hogy a bizalom nem fejleszthető, mert tanulható/tanítható. Igaz, hogy kockázatos a bizalom megadás, de ennél sokkal kockázatos a bizalmatlanság. A Műhely beszélgetés, a közös gondolkozás elősegítheti a menedzsment szakmai tudás fejlődését, az elméleti eredmények gyakorlatba ültetését.

A 42. PM Műhely (2019. szeptember 19. 16:00-18:00, BME Infopark I. B. 110) témájához kapcsolódó, megbeszélendő kérdések:

 1. Befolyásolta-e életét, céljainak elérést a bizalom vagy bizalmatlanság és hogyan ?

 2. Mi alapján adja meg valakinek a bizalmat ?

 3. Mik lehetnek a bizalom meglétének előnyei ?

 4. Mik lehetnek a bizalmatlanság hátrányai ?

 5. Mik lehetnek a bizalom akadályai ?