2001. augusztus 16. 11:00

Az ipari termelés 2001. júniusi volumene a szezonálisan és munkanap-korrekcióval is kiigazított index szerint az előző hónaphoz viszonyítva 6,6 százalékkal, 2000 júniusához képest 0,4 százalékkal csökkent - tette közzé a végleges adatokat a KSH.

Az előzetes adatok még hó/hó alapon 9,4 százalékos csökkenésről szóltak, éves összevetésben pedig stagnálást jeleztek. A végleges adatok szerint az ipar termelése korrekciók nélkül 1,2 százalékkal maradt el a 2000. júniusi szinttől, exportja mindössze 4,7 százalékkal bővült, belföldi értékesítése pedig 7,6 százalékkal csökkent ez idő alatt.

2001 első hat hónapjában 7,3 százalékkal emelkedett az ipari termelés volumene az egy évvel korábbihoz képest. Tavaly az első félévben a termelés 21 százalékkal volt magasabb, mint egy évvel korábban.
2001 júniusában a feldolgozóipari termelés 0,7 százalékkal, a villamosenergia-, gáz-, gőz- és vízellátás teljesítménye 1,8 százalékkal csökkent 2000 júniusához képest. A feldolgozóipari termelés stagnálása mögött főleg az áll, hogy a nagyvállalatok termelése csökkenő tendenciát mutat - állapítja meg a KSH. Egyes jelentős súlyt képviselő ágazatok kibocsátása csökkent vagy a növekedési ütem jelentősen lassult. A villamosgép- és műszergyártás termelése csupán 2 százalékkal nőtt, az élelmiszer-, ital- és dohánygyártásé 9 százalékkal visszaesett. A villamosgép-, műszergyártás növekedési ütemének lassulása az iroda- és számítógépek keresletének jelentős szűkülésével függ össze. Az élelmiszer-ipari termelés zsugorodásának okai közül kiemelhető a hús- és baromfihús-feldolgozás visszaesése, ami mögött alapanyaghiány, illetve a kereslet szerkezetének átalakulása húzódik meg. Az üdítőital- és a sörgyártás szintén jelentősen elmaradt az előző év azonos időszakának termelésétől, igazodva az ez év júniusi hűvösebb időjárás miatti viszonylagos keresletcsökkenéshez.

A kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás júniusban 22 százalékkal maradt el a 2000. júniusi szinttől. A fémalap-anyag, fémfeldolgozási termékek gyártása 6 százalékkal csökkent, ez nagyvállalati rekonstrukcióval függ össze. 1 százalékkal esett vissza a textília, textiláru gyártása. Hat feldolgozóipari ágazatnál, többek között a vegyi anyag és termék gyártásánál és a papírgyártás, kiadói, nyomdai tevékenységnél kismértékű, 1-6 százalékos bővülés volt megfigyelhető. 8 százalékkal nőtt viszont a gépek és berendezések gyártása, valamint a járműgyártás.
Lefékeződött az ipari export 53 százalékát adó vámszabad területeken működő szervezetek exportjának és termelésének növekedési üteme is. Az adott szervezetek termelése 3,3 százalékkal csökkent, exportja mindössze 3,9 százalékkal bővült 2000. júniushoz képest.

Az egy főre jutó ipari termelés a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozások körében az év első hat hónapjában 1,1 százalékos létszámnövekedés mellett 6,3 százalékkal volt magasabb, mint 2000 azonos időszakában.