9p

A magyar gazdaságpolitikában a július hónap hozta el a fordulatot: a kormány rászánta magát a konjunktúra lehűtésére – az utóbbi százhúsz év legforróbb nyarának legmelegebb hónapjában.

A kata feltételeinek radikális újraszabályozása és a közműdíjak hatalmas megemelése törést idéz elő a gazdasági folyamatokban. Azok ugyanis még a választások után is a megelőző hónapok trendjeit követték, ami nem is meglepő, mivel 2022 áprilisa és júliusa között aktív kiigazítási intézkedésnek csupán a néhány ágazatban kivetett többletadó valamint az állami beruházások állítólagos felülvizsgálata mondható. Mindezek azonban csak kevéssé lassították a költségvetési hiány elfutását, és a gyorsan romló külső egyensúlyra is gyenge, leginkább csak közvetett hatással jártak. Passzív változás azonban több is volt; a leglényegesebb maga az infláció, amelyet egyébként az „extraprofitadó” fantázianevet viselő adóemelés szinte azonnal tovább fűtött. A fogyasztói árak emelkedése az év eleji nagy pénzkiáramlás keresletnövelő hatását hétről hétre mérsékelte, így az árszint emelkedése szinte automatikus módon kezdett visszavenni a választási év miatti komoly többletkeresletből.

Gyorsan visszaesik a kereslet, ha valami túlságosan megdrágul. Fotó: Depositphotos
Gyorsan visszaesik a kereslet, ha valami túlságosan megdrágul. Fotó: Depositphotos

A folyamatok megtörésének karakterisztikája jelenleg még nem ismeretes, pedig a 2022-es év utolsó hónapjainak nagy kérdése: a magyar gazdasági szereplők, társadalmi csoportok miként képesek alkalmazkodni az új, kemény viszonyokhoz. A nemzetgazdasági folyamatokról kisebb-nagyobb késéssel jönnek a statisztikai adatok, jelenleg még jórészt csak az év első felének nyers (azaz kiigazítatlan, későbbi változásoknak kitett) számait lehet ismerni, ezeken értelemszerűen még nem mutatható ki a július előtt és július utáni magyar konjunkturális viszonyokban beálló cezúra. Néhány statisztikai mutató alapján azért már látszanak változások; ezek iránya, mértéke ad némi támpontot a folyamatban levő irányváltások előrejelzéséhez.

A keresleti oldali rugalmasság megítéléséhez igen tanulságos a belkereskedelmi forgalom alakulása, főként annak a belső szerkezete, a KSH frissen közzétett 2022. júliusi adatai alapján.

A hosszabb időszakot is felölelő adatok szerint 2022 júliusában valóban növekedett a kiskereskedelmi forgalom volumene (a nominális forgalom persze sokkal gyorsabban nőtt, de kétszámjegyű infláció mellett az nem is kérdéses). Az ütem nem csekély: ez év júliusában 4,3 százalékkal haladta meg a kiskereskedelem forgalma a 2021. júliusi szintet. Szokványos esztendőben ez jó adatnak számítana; de most nem szokványos az év. Az év kezdete óta a korábbiakhoz képest szokatlan adatokat láttunk: az első trimeszterben (2022. január-március) az előző év azonos időszakához képest a kiskereskedelem forgalmának volumene 10,3 százalékkal emelkedett, ami önmagában figyelemreméltóan nagy érték. De különösen érdekes annak szerkezete:

 • Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 1,1 százalékkal,
 • a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 16,9 százalékkal,
 • az üzemanyag-kiskereskedelemben 27,4 százalékkal nőtt az értékesítés volumene.

Aztán jött a választás, ám azt követően komoly gazdasághűtés nem történt, viszont még mindig érvényben maradt a tarifarögzítés a rezsitételeknél, az ársapka az üzemanyagoknál - az utóbbi esetben a felhasználó kör szűkítését célzó intézkedésekkel kiegészülve. Így az első hét hónap még mindig érdemi alkalmazkodás nélkül futott le. Ez látszik a belkereskedelmi forgalmon: a volumen a 2022. január-július időszakban az előző év azonos időszakához képest 9,3 százalékkal emelkedett: ez már nem akkora dübörgés, mint az első negyedévé, de jóval meghaladja a gazdasági növekedési ütemet, a korábbi fogyasztási trendeket. Ismét izgalmas az összetétele:

 • Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben 1,4 százalékkal,
 • a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 11,0 százalékkal,
 • az üzemanyag-kiskereskedelemben 29,6 százalékkal nőtt az értékesítés volumene – közli a KSH.

A lakossági fogyasztás megoszlása roppant sokat mond arról, hogy miként reagálnak az emberek inflációs környezetben. A 2022. júliusi élelmiszerárak a KSH szerint 27 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbit, míg a tartós fogyasztási cikkeknél „csupán” 14 százalékos, a ruházat esetében 5 százalékos volt az áremelkedés egy év alatt - nagy lett tehát a relatív árkülönbség a főbb termékcsoportok között. A vásárlók látványosan alkalmazkodtak: 2022 első hét hónapja során az élelmiszerforgalom alig haladta meg 2021 megfelelő időszakának szintjét, viszont a kisebb ütemben dráguló cikkek forgalma jelentősen nagyobb lett.

Ahol különösen meghökkentő a növekedés, az a járműüzemanyag-forgalom: csaknem 30 százalékkal több benzin, dízel fogyott, mint a megelőző év hasonló időszakában. Az országos adatokat némileg árnyalják a külföldiek itteni vásárlásai: az üzemanyag roppant olcsó volt minálunk a 480 forintos ármaximum bevezetésével; de még a felhasználói kör szűkítését követően sem drága itt a piaci ár annak, aki euróban keres.

Lényeges tanulság, hogy a fogyasztás szerkezete hónapok, sőt hetek alatt képes alkalmazkodni az árviszonyokhoz: lám a komoly jövedelemkiáramlás ellenére is takarékos volt a vásárló az élelmiszerek esetében. De az is alkalmazkodás, noha súlyos nemzetgazdasági hatású, ami az üzemanyagoknál történt a választás előtti kormányzati árrögzítést követő hosszú hónapok során: megnő a kereslet, ha az ár nominálisan változatlan - azaz inflációs időkben az üzemanyag egyre olcsóbb. A 2021 októberi 480 forintos literenkénti ár 2022 szeptemberére sokat vesztett reál-értékéből, és erre az autósok a mikrogazdasági ésszerűség szabályai szerint reagáltak: a korábbinál sokkal többet autóztak, nyilván több okból, de ezek között élen áll a relatív olcsóság.

Mi várható tehát a gazdasági életben és a társadalmi viszonyok terén az augusztustól érvényesülő, nagyban megemelt közműdíjak és az üzemanyagárak valamilyen módozatú és mértékű piacosítása nyomán? A változások becsléséhez figyelembe lehet venni az 1970-es évek olajár-robbanásainak tapasztalatait is, természetesen ügyelve a lényegi eltérésekre is.

 • A fűtési, világítás tarifák drasztikus megemelése eltérő sebességgel és mértékben jelentkezik az üzleti szervezeteknél és a háztartási körben. Az előzőeknél, különösen a nagyobb és diverzifikált profilú vállalatoknál sok azonnali intézkedéssel mérsékelhető a leginkább megdráguló erőforrás (így a földgáz) felhasználása: helyettesítéssel, termékösszetétel-változással, végső soron a gazdaságossá nem tehető termelés leállításával. A háztartások életében kisebb a radikális átalakítás lehetősége, de mérhető módon csökkenthető a felhasznált mennyiség.
 • Az üzemanyagok fogyasztásában inkább a háztartások mennyiségi alkalmazkodásának lehet nagyobb tere, életmódváltoztatással (közösségi közlekedésre átállás, az autó időszakos letétele, utak ritkítása, közös járműhasználat). A 2022-es év hatalmas forgalmi felfutása jelzi, hogy a relatív árak nagymértékű változása (ez esetben a reálár-esés) milyen jelentős volumen-változást indukál: hasonló mechanizmusok visszafele is működnek.
 • Az üzleti szféra üzemanyag- és ipari energiafelhasználása szempontjából azonban - különösen rövid távon, a belátható fél-másfél éven belül - a legerősebb determináló tényező az általános konjunktúra alakulása. A nyugat-európai nagy gazdaságok aligha kerülhetik el a technikai recessziót (azaz az output szintjének valamilyen mértékű csökkenését a 2022-es év elejéhez képest). Az pedig önmagában mérsékli az anyag- és energiaigényeket, még prohibitív árak nélkül is.
 • A recessziós ütemcsökkenés sosem azonos mértékű ágazatok, térségek szerint. Most is az várható, hogy az árutermelés és áruexport dinamikája Európában jobban mérséklődik, mint a szolgáltatásoké (praktikus példával: csökken az autóeladás és így az autógyártás üteme, de nem csökken az online tartalmak iránti fogyasztói igény). Az pedig a GDP ütemének mérséklődését jóval meghaladó módon redukálja az anyagigényt. A magyar gazdaság európai beágyazottsága nyomán hasonló aránymódosulás várható az ipari termékek kárára és az üzleti szolgáltatások javára - kedvező energetikai hatásokkal.
 • Kérdéses az általános inflációs folyamatok további alakulása: az 1970-es években az olajár megsokszorozódása nagy bérigényeket támasztott, beindítva az ár-bér spirált. Mostanra azonban a munkaerőpiac sokkal rugalmasabb lett, a szakszervezeti béralkuk kevésbé erőteljesek, a bérindexelés már nem annyira elterjedt, és - egyelőre - az inflációs várakozások nem annyira berögzültek. Legalább is erre hivatkoztak a nagy jegybankok, amikor a tavaly nyár óta látványosan gyorsuló inflációra lassan és mértéket tekintve elég visszafogottan reagáltak (az EKB a korábbi kamatemeléssel is csak nullára hozta fel az addigi negatív kamatlábat).
 • Az infláció stabilizálódása-mérséklődés Nyugat-Európában már mostanra várható, hozzánk a normalizálódás csak késve ér el. Az általános árszintnövekedés ütemének csökkenése nemcsak a gazdasági klíma javulásának általános szempontjai miatt fontos, hanem mert stacioner áremelkedés esetén jobban látszik a relatíve megdráguló és a viszonylagosan (de nem folyó áron) olcsóbbá váló termékek közötti eltérés. Így az energiahordozók további esetleges drágulását a fogyasztó jobban érzékeli, az árjelzésre a viselkedésével erősebben reagál, mintha szinte minden termék gyorsuló ütemben drágul, és az áralakulási „zaj” elfedi a nagy reáldrágulás tényét.

Az állami ösztönzőknek is nagy szerepe lehet az energiatakarékosságban, de főleg akkor, ha nem keresztezi az ármechanizmus hatását. Így az a jobb, ha nem az energiaárak közvetlen (és mindig nagyon költséges) visszaszabályozására irányul a kormányzati beavatkozás, hanem inkább a törékeny helyzetű társadalmi rétegek (fogyasztók, mikrovállalkozások) jövedelmi megtámogatására. A pénzbeli támogatás nemcsak adminisztratíve egyszerűbb és olcsóbb, mint valamilyen jegyendszer, központi mennyiségi elosztás, de gyorsíthatja a végső fogyasztó szintjén a keresleti arányok átállását életmódbeli, családüzemi változtatások révén.

Szerepe van a demonstrációs hatásnak is: a hatóságok maguk is jó példával járnak elő a takarékosságban. Az egyéni, családi szinten azonban a mindennapi árviszonyoknál nincs erősebb és közvetlenebb tényező az alkalmazkodás kikényszerítésére.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Szerkesztőségünkben mindig azon dolgozunk, hogy higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú írásokat nyújtsunk Olvasóink számára.
Előfizetőink máshol nem olvasott, minőségi tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Előfizetésünk egyszerre nyújt korlátlan hozzáférést az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz, a Klub csomag pedig egyebek között a Piac és Profit magazin teljes tartalmához hozzáférést és hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmaz.


Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!