8p

Ez a cikk Privátbankár.hu / Mfor.hu archív prémium tartalma, amelyet a publikálástól számított egy hónap után ingyenesen elolvashat.
Amennyiben első kézből szeretne ehhez hasonló egyedi, máshol nem olvasható, minőségi tartalomhoz hozzáférni, akár hirdetések nélkül, válasszon előfizetői csomagjaink közül!

Most, amikor a jelek szerint a globális infláció a legtöbb országban, főleg a fejlettebbek csoportjában, megszelídült, vajon nem tör-e ki egy újabb, akár pusztítóbb válság az államadósságok miatt? A magyar adósságügy mekkora kockázatot jelent miránk nézve?

Az adósságaggályok hirtelen felerősödtek. Az államok eladósodottsága visszatérő gond. Főleg háborús időkben, sokkok alatt és a rákövetkező években, amikor az államok gyakran képtelenek rendben visszafizetni az adósságaikat. Mondhatnánk, hogy ez már a múlt, ám a modern kor abban is más, hogy az államadósság szokásos üzletmenet idején is képes növekedni. Mégpedig nemcsak nominálisan, a folyó adatok szerint, hanem a gazdaság jövedelemtermelő képességhez mérve is: ezt fejezi ki az államadósság és a bruttó hazai termék (GDP) aránya, annak emelkedő trendje. 

A mai helyzet közvetlen előzménye a Covid, amikor az államok eladósodása újabb lendületet vett. A 2020-as globális járványhullám már mögöttünk van, de a pénzügyi következményei nagyon is velünk élnek. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) okkal tett közzé elemzést, vezetői közleményeket azzal a különös jelenséggel kapcsolatban, hogy a glóbusz összes országának egyesített adóssága a világ GDP-jéhez mérve a legutóbbi (2022-es) év végi adatok szerint 92 százalékos mértéket ért el. 

Az IMF vagy a hasonló elemzéseket közzétevő és az államadósságot szintén súlyos ügynek tekintő OECD közleményei figyelmet érdemelnek, hiszen nyilván nyomós okok állnak a mögött, hogy az államadósság témája ennyire előtérbe került. Az alábbiakban az adatok, trendek rövid értelmezésére vállalkozom, nyilván kitérve a magyar esetre. 

Adósságspirál. Fotó: Depositphotos
Adósságspirál. Fotó: Depositphotos

Abban nincs váratlan, hogy a Covid idején szinte mindenhol nagyot nőtt az adósságráta. Az egyik ok az államok többletkiadása a járvány miatt. A fejlett világban főként a gazdasági leállás mérséklésére, a munkahelyek megtartására, a jövedelempótlásra kifizetett állami támogatások voltak igazán jelentősek. Ezek, valamint az egészségügyi, járványügyi többletkiadások nyomán megnövekedett az államháztartások deficitje, azon keresztül pedig az államadósság mértéke, ami pedig a tört számlálóját növelte. Az adósság/GDP mutató olyan esetekben nőtt meg rendkívüli módon, ahol ezzel egyidejűleg a nevező (az illető ország bruttó hazai terméke) csökkent: recesszióba esett a gazdaság. Ez bizony elég gyakori ügy volt, mint ahogy a magyar esetben is. Több év lassú hányadcsökkenését számolta fel a 2020-as esztendő. 

A Covid lefutását követő két évben a globális államadósság-mutató nem nőtt tovább, sőt az átlag némileg javult, főként a számláló emelkedésének betudhatóan, hiszen a gazdasági növekedés visszatérése javít a hányadoson. De nemcsak a reál-GDP növekedése segít: az infláció nekilódulása is képes csökkenteni az adóssághányadost. Ha egy gazdaság reálnövekedése 3 százalék, az infláció pedig 10 százalék, akkor a folyó árakon mért GDP (a tört számlálója) mintegy 13 százalékkal gyarapodik. (Igazából a fogyasztóiár-indexszel mért inflációs mutató helyett GDP-deflátort kellene alkalmazni, valamint a volumenváltozás és az inflációs ütem egyszerű összeadása helyett az indexek szorzatát kellene venni, ami 1,03x1,10= 1,133.) Amennyiben az adósság ennél kisebb mértékben emelkedik egy évben, akkor a gazdasági növekedés és a pénzállomány elinflálódása együttesen enyhít az államadósság-helyzeten.  

Az államadósság-hányad világátlaga, valamint az amerikai (világoskék) és a kínai (narancs) adóssághányada 1995-2022 között - bruttó adósság/GDP

Forrás: IMF

Az adatok szerint a globális átlagszám az utóbbi két évben láthatóan mérséklődött. Ez a javulás kedvező fejlemény, noha az adósságszint így is jóval meghaladja a 2008-as válság utáni mértéket. A rengeteg IMF-tagállam közül kiemelt két nagy szereplő adata figyelemre méltó. Az Egyesült Államok államadóssági rátája jóval felülmúlja a világátlagot, holott nem volt mindig így. Nem meglepő, hogy az ellenzékben levő republikánusok keményen kritizálják a Biden-kormányzatot, és az adóssághányad erőteljes javítását követelik. Tegyük hozzá: az USA a dollár sajátos súlya, szerepe folytán sokkal előnyösebb helyzetben van egy sor országgal szemben, amelynek van dolláradóssága, ám a dollárt a pénzpiacon kell megvásárolnia. 

Feltűnő azonban a kínai állam eladósodásának gyorsasága és trendje. A legutóbbi világválság, a 2008 körüli megrázkódtatások idején a kínai állam eladósodottsága csekély volt, és a Lehmann Brothers-krízis alig érintette, amit mindig hangoztattak a kínai vezetők. Az akkori krízis nyomán tovább nőtt az USA államadóssága, ám arányait tekintve még inkább a kínai állam eladósodottsága, amiről már inkább hallgattak a kínai vezetők. 

És ez nem minden. Gyakran elfejtik, hogy az állam adóssága nem azonos az ország adósságával. A háztartásoknak, az üzleti szektornak szintén van adóssága. Amit az adatok világosan jeleznek: a kínai magánadósságok rendkívüli mértékben növekedtek.

Míg a világ más részein a 2008-as pénzügyi válság után a gazdasági szereplők adósságállománya a bruttó hazai termékhez képest kis mértékben növekedett, sőt például az Egyesült Államokban a magánadósságok aránya elmarad a 2008 körüli csúcstól, addig Kínában a magánadósság növekedése szárnyalt, rendkívüli magasságokba. A kínai adatsor azért elgondolkodtató, mert a korábbi évekhez képest mostanra jócskán megemelkedett kamatszint mellett egyre többe kerül az államnak az államadósság finanszírozása, valamint a magánszektorbeli szereplőknek a saját tartozásaik utáni adósságszolgálat. Nem ok nélkül erősödik a kínai eladósodás fenntarthatósága miatti aggodalom, különösen olyan időkben, amikor a megelőző évekhez képest jóval magasabb a kamatszint, és így a már meglevő állományokra jutó kamatfizetés. 

A két állományt tehát együtt kell tekinteni. Az IMF adatai alapján nem meglepő, hogy az adósságok fenntarthatóságával kapcsolatban nem annyira az amerikai ügy okoz aggodalmat, mint a kínai. Ne feledjük, hogy minden eddigi gazdasági növekedési teljesítmény esetében csupán közepes fejlettségű országról van szó. Márpedig azoknak a szintjéhez képest Kínának mind az állami, mind pedig különösen a magánszektorbeli adóssághányada túlságosan nagy. 

Ezt a szempontot egyébként a magyar ügy megítélése esetén is szem előtt kell tartanunk: amekkora adóssághányad elfogadottnak számít egy igen fejlett ország esetében, már túl nagynak minősülhet a magyar esetben. Ezzel ügyeinkre rátérve: a jelenlegi magyar bruttó államadóssági ráta mértékének értékeléséhez ad bizonyos támpontot a 92 százalékos világátlag. Az úgynevezett maastrichti adóssághányad 2023 nyarán 75 százalék volt, azaz jóval a globális átlag alatti. Mégsem lehet megnyugodnunk.

A magyar államadósság arányának és deviza-összetételének alakulása

Forrás: MNB

 

Az adatok világosan megmutatják, hogy a meglehetősen gyors növekedés éveiben, az EU-alapok beáramlása idején a lehetségesnél mérsékeltebb volt az adóssághányad csökkentése. Most ott tartunk, hogy a világátlaghoz, valamint az EU átlagához képest látszólag nem állunk rosszul, de bizony a hányad a mi esetünkben nagyobb, mint a német és a finn. Sőt elgondolkoztató, hogy valamennyi új tagállam a mienknél kisebb államadósság-hányaddal lép be 2024-be. Európai összevetésben tehát elmondható: adósságmértünk gazdasági fejlettségünkhöz képest túl nagy. Ez a körülmény is lefele húzó tényező a nagy hitelminősítő intézményektől kapott országkockázati besorolásnál. 

Az is sajnos elmondható, hogy minden más új tagállam a mienknél kisebb kamatkiadással terheli meg a költségvetését. Az EU statisztikái szerint a tagállami államadósságok átlagos kamatszintjét tekintve 2022-ben Magyarország vezetett az egész unióban.

A helyzet jelenleg nem aggasztó, már csak ezért sem, mert a gazdaság többi szektora (a magánszektor szereplői) nincsenek európai mérce szerint túlságosan eladósodva. Az is segít, hogy az államadósság nagy része a hazai szereplők kezében van, noha a külföldiek részaránya nem csekély, és enyhén növekvő trendet követ. Az EU-pénzekről érkező legújabb hírek alapján fenntartással kezelendő a hivatalos optimizmus, mert feltételes és részleges a forráshoz jutás. De még ha minden forrás meg is érkezne a rákövetkező években, akkor sem ismétlődne meg a 2009 után hatalmas mértékű transzferbeáramlás („Marshall-segély 2”) – amely ellenére a magyar állam nem volt képes a térségi (V4) átlagára levinni az állami eladósodás mértékét. 

Ez az eddig felhalmozott állomány teher. Az IMF elemzései világosan exponálják azokat a tényezőket, tovább növelhetik az államok adósságát: a klímaváltozás miatti átállás közösségi költségei, a katonai kiadások növekedési trendje, a technológiai korszakváltás által igényelt közösségi kiadási igények. Nálunk ehhez egy sor elhanyagolt ágazat finanszírozási szükséglete társul az oktatástól az egészségügyön át az infrastruktúra néhány területéig. Most fájhat igazán a kedvező időszak alatti esélyek elmulasztása.

A felsorolt általános tényezők alapján nem tekinthető riogatásnak az IMF elemzése a világhelyzetet illetően, de bizonyára a feszesebb állami gazdálkodásra való figyelemfelhívás motívuma is benne van. Talán már nem emelkedik a nemzetközi kamatszint, a legutóbbi jegybanki döntések szerint, de az állományos átárazása miatt még évekig emelkedhet a kamatteher. Ez joggal aggasztja a világpénzügyek elemzőit, felelőseit. Nekünk meg itt vannak a saját gondjaink.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Szerkesztőségünkben mindig azon dolgozunk, hogy higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú írásokat nyújtsunk Olvasóink számára.
Előfizetőink máshol nem olvasott, minőségi tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Előfizetésünk egyszerre nyújt korlátlan hozzáférést az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz, a Klub csomag pedig egyebek között a Piac és Profit magazin teljes tartalmához hozzáférést és hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmaz.


Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!