Ingatlan bérbeadási kalkulátor

Számítsa ki, hogy lakása kiadása után mennyi adót és egyéb elvonást kell fizetnie!

1. A bérlő által fizetett havi díj.

2. A törvényben meghatározott 10 százalékos költséghányadot alkalmazva.

3. Fő szabály szerint a magánszemély az adóévben megszerzett ingatlan bérbeadásából származó egymillió forintot meghaladó jövedelme esetén mindaddig köteles megfizetni a 14 százalékos mértékű ehot, amíg a biztosítási jogviszonyában (például a munkaviszonyában) a természetbeni (4%) és pénzbeli (3%) egészségbiztosítási járulék, valamint az ingatlan bérbeadásából származó egymillió forintot meghaladó jövedelem után megfizetett eho együttes összege a tárgyévben el nem éri a 450 ezer forintot, az ún. hozzájárulás-fizetési felső határt.
Amennyiben tehát a magánszemély munkaviszonyban áll, akkor a jövedelméből levont egészségbiztosítási járulékot figyelembe veheti a hozzájárulás-fizetési felső határ számításánál, de nem tekinthet el az eho (előleg) megfizetésétől.
Az előlegként megfizetett ehoval utólag, a tárgyévre vonatkozóan elkészített személyi jövedelemadó bevallásban kell elszámolnia. Abban az esetben, ha éves szinten a hozzájárulás-fizetési felső határt meghaladóan fizette meg az ehot és az egészségbiztosítási járulékot, akkor a bevallás megfelelő rovatában lehet a túlfizetésként mutatkozó különbözet összegéről rendelkezni.

4. Tájékoztató adatok! A konkrét összegek az egyéb társadalombiztosítás befizetések függvényében változhatnak.

5. 2018-tól nem kell EHO-t fizetni a lakóingatlanok kiadása után.

Az adatok tájékoztató jellegűek.