2002. július 1. 08:55

A vállalat minden munkatársa az új folyamat- és minőségellenőrző rendszer egy vagy több folyamatának kivitelezője, szállítója vagy ügyfele. A szervezetnél tehát mindenkinek elkötelezettnek kell lennie a minőség követelményei, a teljes folyamat iránt.

A folyamat végrehajtása és javítása szorosan kapcsolódik a minőség parancsolatai közül a megelőzéshez. A végrehajtásra vonatkozóan egyértelmű követelményeket kell megfogalmazni. A követelmények teljesítését mérni kell. Az eredményeket össze kell hasonlítani az előzetes mércével. Szükség esetén be kell avatkozni, korrigálni szükséges. Minél kevesebb idő telik el a méréstől a beavatkozásig, annál hatásosabb a megelőzés.
Egy gyakorlati példa: lakott területen belül 50 km/óra a maximális megengedett sebesség. Az alábbi három módon járhatunk el, hogy betarthassuk ezt az előírást, ugyanakkor mégse menjünk lassabban annál, mint amennyivel lehet. Figyeljük a többi autó sebességét, megkíséreljük azt megbecsülni és hozzájuk igazodunk. Figyeljük a kilométerórát és szükség szerint lassítunk vagy gyorsítunk. Automatikus vezérlésű sebességszabályozót használunk.

Nyilvánvalóan a fenti sorrendben egyre jobb minőséget tudunk elérni, hiszen a második esetben a mérés jobb (azaz pontosabb), mint az elsőben, a harmadikban pedig a mérés és a beavatkozás közötti idő rövidül le. Mint az eddigiekből kitűnik, egy vállalat minden munkatársa egy vagy több folyamatnak kivitelezője, szállítója vagy ügyfele. Minden egyes munkafolyamat más munkafolyamatokhoz kapcsolódik.

Ebből következően a vállalatnál mindenkinek elkötelezettnek kell lenni a minőség iránt. Közös minőségi tudat akkor jön létre, ha a menedzsment és valamennyi beosztott a szervezetnél személyes kötelezettséget vállal arra, hogy az új folyamat- és minőségellenőrző rendszer követelményeit maradéktalanul teljesíti.