2002. július 12. 07:23

A globalizálódó gazdaságban végbemenő folyamatok több szempontból is előtérbe helyezték a logisztika szerepét: egyre fontosabbá kezdett válni mikrogazdasági szempontból, mivel a szegmentálódó termék és szolgáltatás előállítási folyamatban az anyagellátás minősége és költsége lényeges vállalati versenyszemponttá nőtte ki magát.

Az általam kidolgozott kooperatív fejlesztési modell négy szakaszból áll:

Az első szakasz célja a régió logisztikai piacának elemzése, az adottságok és a lehetőségek számbavétele a piac keresleti és kínálati oldalán egyaránt.

A második szakasz célja az első szakasz vizsgálatai alapján a tervezett logisztikai központ koncepciójának kidolgozása. Ebben a szakaszban történik meg a térség árualapjának felmérése és a komplex logisztikai szolgáltatások létrehozására irányuló kooperációkészség kutatása.

A harmadik szakasz célja az első és második szakasz eredményei alapján a tervezett logisztikai központ megvalósítási koncepciójának kidolgozása és elfogadása. Ebben a szakaszban alapvetően két irányban, egymással részben párhuzamosan történik fejlesztés: szervezeti rendszer kialakítása; létesítményi rendszer kialakítása.

A negyedik szakasz célja a harmadik szakasz kimeneteként, az elfogadott megvalósítási koncepcióban leírt fejlesztési tervekhez megfelelő pénzügyi ütemezés és források keresése.

A fejlesztési modellhez illeszkedő projekt módszertan

Ahhoz, hogy a kidolgozott modellek alapján valós körülmények közt fejlesztést lehessen végrehajtani, nem elég a modell szerkezetének és megállapításainak ismerete. A sikeres verifikáció megalapozásához olyan módszertan kidolgozása szükséges, amely a fentieken túlmenően a gyakorlati megvalósítás speciális kérdéseire is megfelelő válaszokat tud adni.
A projekt során két feladatkört kell megoldani: optimálisan meg kell tervezni a projekt célját képező objektumot (objektumtervezés); az objektum létrehozásához megfelelő tervezési eljárást kell alkalmazni, amely módszerekből, segédtechnikákból és szervezeti formákból tevődik össze (projekttervezés, projektmenedzsment).