2001. december 10. 11:00

A tudás-tanácsadásra a nyugati országokban mára ugyanolyan határozott igény merült fel, mint a már általunk is ismert - és a tudásmenedzsmenthez több szálon is kapcsolódó - területek megismerésére és alkalmazására. .

Ezeknél a cégeknél elektronikus dokumentációs rendszereket is kialakítanak, ám nem azzal a céllal, hogy ismeretcsomagokat bocsássanak rendelkezésre. A tanácsadók ugyanis azért futják át a dokumentációt, hogy felvegyék az iramot egy adott területen és megtudják, ki foglalkozott már egy adott témával. Ezután pedig megkeresik ezeket a személyeket.
Amikor először vizsgáltuk meg, hogy a tanácsadó vállalatok miként menedzselik a tudást, arra jöttünk rá, hogy mindegyikük a kodifikációs és a perszonalizációs stratégiát is alkalmazza. Amikor azonban alaposabb vizsgálódásba fogtunk, a következőt találtuk: az eredményes cégek kiválósága abban rejlik, hogy valamelyik stratégiára fektetik a fő hangsúlyt, a másiknak pedig csupán kiegészítő szerepet szánnak. Nem próbálkoznak azzal, hogy mindkét stratégiát azonos mértékben alkalmazzák.


Irodalom:

T. H. Davenport, L.Prusak: Tudásmenedzsment, Kossuth Kiadó Budapest, 2001
Humán Fókusz, 2001. március
Harvard Business Manager 2001/1