8p

Ez a cikk Privátbankár.hu / Mfor.hu archív prémium tartalma, amelyet a publikálástól számított egy hónap után ingyenesen elolvashat.
Amennyiben első kézből szeretne ehhez hasonló egyedi, máshol nem olvasható, minőségi tartalomhoz hozzáférni, akár hirdetések nélkül, válasszon előfizetői csomagjaink közül!

A magyar politikai elemzőket most leginkább az foglalkoztatja, hogy Kaczyński és a PiS hatalomból való távozása után valóban teljesen egyedül marad-e az Orbán-kormány az európai színtéren. Mindenesetre a lengyel korrupciós állapot egyáltalán nem annyira rossz, mint a magyar. Ráadásul a Tusk-kormánynak van esélye hazahozni az uniós pénzeket.

A lengyel parlamenti választásokat követően még rengeteg a bizonytalanság a belpolitikában. Csak találgatni lehet, hogy milyen lesz a politikai tranzíció; az eddigi kormánypárt és annak a legkülönfélébb fontos posztokon hátrahagyott káderei remélhetőleg belenyugszanak a választói akaratba, és nem próbálkoznak meg Trumpiánus praktikákkal. 

Az mindenképpen fontos körülmény, hogy a magas választási részarány erős legitimációt ad a lengyel politikai osztálynak; most valóban nem lehet azzal elhessegetni az eredményeket, hogy kis érdeklődés mellett, érdektelenségtől övezve csusszant volna be a kormányhatalomba valami ismeretlen társaság. Az adatok szerint a nagyvárosi és fiatal rétegek sosem látott mértékben vettek részt a választásban, és ezzel szavazatra váltották azt a széleskörű követelést, hogy változás legyen az országban. Kellő ellensúlyt állítottak az idősebb és sok falusit magának mondható kormánypárti szavazótáborral szembe, amelynek a szokásosan nagyarányú választási hajlandósága korábban a PiS javára formálta a parlamenti viszonyokat. Most viszont a fiatalok elmentek az urnákhoz. És biztosan nem fogadnak el az eddigi kormánypárttól valamilyen választási ügyeskedést, sem az ellenzéki szövetség bármely csoportjától hirtelen lepaktálást a túloldallal. 

Abból érdemes tehát kiindulni a jövő latolgatásában, hogy a választás véget vetett a PiS uralmának. Reménykedhetünk, hogy a három pártcsoportból álló egyesült ellenzéknek sikerül megfelelő gyorsasággal kormányt alakítania, majd a hátrahagyott aknák között óvatosan, de ütemesen előre haladnia. 

Donald Tusk kormányfővé választásával megszűnhet az Orbán Viktor által irányított magyar kabinettel meglévő véd- és dacszövetség. Fotó: Európai Tanács
Donald Tusk kormányfővé választásával megszűnhet az Orbán Viktor által irányított magyar kabinettel meglévő véd- és dacszövetség. Fotó: Európai Tanács

A sok nyitott ügy miatt korai erős következtetést levonni a fejleményekből. A magyar politikai elemzőket most leginkább az foglalkoztatja, hogy Kaczyński és a PiS hatalomból való távozása után valóban teljesen egyedül marad-e az Orbán-kormány az európai színtéren. Tusk kormányra jutása esetén megszűnik az eddigi képlet, amely szerint a két illiberális kormány véd- és dacszövetséget kötött az uniós jogállamisági vizsgálatok ügyében. Legfeljebb az marad, hogy a szlovákiai politikai visszafordulást követően most Fico dönthet úgy, hogy megmenti a Fidesz-kormányt a legkeményebb uniós szankcióknak való kitettségtől. De dönthet másképpen is. 

Ide az tartozik inkább, hogy a PiS visszaszorulása megnyitja a geopolitikai és gazdasági stabilizálódás új lehetőségeit a térségben. Kaczyński és pártja néhány vonatkozásban követte az orbáni irányt, de voltak különbségek a két illiberális rezsim között. A PiS és vezetése valóban ideologikus; ebből fakadt egy sor ütközés az EU intézményeivel, még pontosabban az EU alapvető értékeivel és jogelveivel. Emellett erősen oroszellenes és mind erőteljesebben németellenes a mozgalom. Az oroszellenességükön ment tönkre az Orbán-kormányhoz fűződő viszony; ebben az oroszok (második) ukrajnai támadása 2022-ben vízválasztó lett. Az orosz agressziót követően az erősen Amerika-barát Lengyelország stratégiai súlya megnőtt. Ukrajna katonai, gazdasági, humanitárius megsegítésében betöltött szerepe folytán Lengyelország bekerült (volna) az európai stratégiai klubba – ha nincs az atavisztikus németellenesség. 

Ebben bizonyosan fordulatot hoz, ha Tusk és eszmetársai alakítják a lengyel politikát (a hátrahagyott elnök, néhány fontos PiS-káder az államhatalom különböző szintjein aligha tudja, meri elszabotálni a nyilvánvalóan Európa-párti erők megerősödésében kifejeződő népakaratot). Egy ilyen fordulat nyomán viszonylag hamar kiiktathatók a lengyel-EU viszonyrendszerből a mély, de karakteresen ideológiai hátterű ellentétek, amelyek tartalmilag akár még komolyabbak is voltak, mint az orbáni svindlik. Tusk és szövetségesei nagyon is vissza akarják állítani a bírói függetlenséget, a médiaszabadságot, és nem azért, hogy jó fiúk legyenek Nyugaton. 

Az európai közös ügyészségbe való belépés is élvezhet társadalmi támogatást. A lengyel társadalom mostanra sokat levetett a korábbi elfogadó attitűdjéből a korrupciót illetően; ez más világ, mint az orbáni Magyarország. A PiS hosszú uralma, mint ahogy egy párt tartós hatalmi helyzete általában, nem tett jót a lengyel transzparencia ügyének, ám, szemben a sokkal világosabb magyarországi képlettel, a lengyel illiberális kormánypárt nem a személyes meggazdagodásért politizált. Ezt a sommásnak hangzó megállapítást alátámasztja a Transparency International nemzetközi szervezet által végzett alapos módszertanú, széles információ bázison végzett felmérése; eszerint a lengyel korrupciós állapot (vagy másfelől nézve: transzparencia-helyzet) egyáltalán nem annyira rossz, mint a magyar. 

A magyarországi 42 pont és főleg az oda elvezető folyamatos és tartós erkölcsi süllyedés valóban külön ügy. Jelzi, hogy a magyar politikai rendszer 2010 után a hatalmi befolyással megszerezhető többlet (közgazdasági értelemben: járadék) megszerzésére intézményesült. A PiS-nek ehhez nem adatott meg elég idő. Bár bizonyos romlást jeleznek a lengyel adatok, a helyzet elfogadható, ha nem is az észt vagy litván mérce szerint. Kormányváltással még erősebb lehet az európai intézmények által elvárt jogrendi normák követése: ne feledjük, hogy Magyarország esetében is a vagyonvédelem, a jogorvoslás, a bíróság függetlensége, az ügyészség depolitizálása, és általában az ellensúlyok és fékek működőképessége áll a jogállami kritikák középpontjában. Márpedig ezeken az intézményi, politikai, jogi tényezőkön múlik, hogy az adott társadalom fejlődése milyen irányba tart. 

Ezért valóban hihetően hangzik az a korábbi ellenzéki ígéret, hogy a Tusk-kormány hazahozza az uniós pénzeket. A lengyel nemzeti érdek brüsszeli érvényesítésében a polgári kormány is kemény lesz, de más lesz az alapállás. A koalíciós partnerek közötti belső értékrendi eltérések miatt nem lesz mindig könnyű kormányzati programmá formálni azt, hogy mi is a koalíció szerinti nemzeti érdek. Viszont a mostani állapothoz képest sokkal értelmesebb, emócióktól és fóbiáktól megszűrt külpolitika várható mind német, mind ukrán relációban. 

Ezzel pedig az egyébként is erőteljes lengyel gazdaság újabb hátszelet kap: megindulnak az uniós pénzek, amelyek erősítik a lengyel konjunktúrát. 

Nem ez az egyetlen többlet növekedési impulzus. Az egymilliós ukrán menekültközösség egy része bizonyára tartósan bekerül a lengyel munkaerőpiacra – a menekültek ugyanis nemcsak terhet jelenternek, hanem fogyasztói keresletet, sőt munkaerőforrást is. 

Ha valamilyen tartós békerendezést követően végre megindulna Ukrajna újjáépítése, abból a térség államai közül az elsők között részesednének a lengyel(országi) vállalatok, és nemcsak a földrajzi közelség és nyelvi rokonság miatt. A háborús évek alatt megedzett kapcsolatrendszer mással aligha pótolható előnyt jelent. Ilyenre, mondani sem kell, a magyarországi cégek nem számíthatnak. 

A lengyel gazdaság teljesítménye évtizedek óta figyelemre méltó, és nemcsak onnan nézve, hogy 1990 körül milyen mélyre került az ország a Lengyel Népköztársaság elhibázott politikai rendszere és sorozatos gazdaságpolitikai és politikai tévedései miatt. A piacgazdaságra visszatérő Lengyelország ritka folyamatos növekedési pályát tudott bejárni. Az Eurostat legújabb adatai alapján az egy főre jutó GDP-t tekintve már a magyar szint előtt jár. Az azonban immár nem meglepő állítás, hiszen a tágan vett térségben ez a szokásos fejlettségi mutató a mi helyünket elég „délen” jelöli ki.

Az adatok körül sokféle módszertani bizonytalanságot érzek; korábban a szlovák egy főre jutó mutatót a magyar szint alá mérték, most érezhetően elénk került: a magyar adat 15 984 euró, a szlovák 17 242. A lengyel érték 19 030 euró. Ami több mint különös, a román adat, amely 19 110 euró értékkel meghaladja a lengyel, a szlovák és a cseh mutatót, megelőzve az észtet is – itt bizonyosan módszertani (árfolyam- és árszint-mérési) hibák vannak. 

De minden mértékadó mutató szerint a lengyel gazdaság messze a legnagyobb a térségben, és további jó növekedési kilátásai vannak. Márpedig a gazdaságisúly-növekedés középtávon átrendezi az egyéb erőviszonyokat is. 

Mindezekből a dinamizáló folyamatokból a magyar gazdaság sajnos jelenleg kimaradni látszik. A gazdaságilag értelmetlen „keleti nyitás” csak kiszolgáltatottságot hozott; még szűk külkereskedelmi értelemben sem látszik a haszna, amint a keleti relációjú külkereskedelmi mérleghiányunk mértéke mutatja. A diplomáciai kisodródás és elszigetelődés pedig a következő években helyez súlyos terheket ránk. 

Eközben Európa keleti peremvidéke egészében növekedési pályán lesz, jó esélyekkel, hogy az eddiginél szervesebben és hatékonyabb helyezkedjen el az értékláncokban. A térség legnagyobb méretű, és immár fejlettségben is jó pozíciókat szerző gazdasága a lengyel. A PiS uralma fékezője, gátja volt a modernizációnak – a városi, fiatal, képzett lakosság egyértelmű politikai állásfoglalása tisztán megmutatta ezt a felismerést. Modernizációs, progresszív kormánnyal, a természetes szövetségekhez kötődő kapcsolatok helyreállításával újabb lendület vehet a térség vezető gazdasági hatalma.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Szerkesztőségünkben mindig azon dolgozunk, hogy higgadt hangvételű, tárgyilagos és magas szakmai színvonalú írásokat nyújtsunk Olvasóink számára.
Előfizetőink máshol nem olvasott, minőségi tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Előfizetésünk egyszerre nyújt korlátlan hozzáférést az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz, a Klub csomag pedig egyebek között a Piac és Profit magazin teljes tartalmához hozzáférést és hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmaz.


Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!