2002. július 10. 06:06

A TQM rendszer kiépítése, és sikeres működtetése során fontos szerepe van az elemzésnek, a benchmarkingnak, és a folyamatokat támogató táblázatnak az úgynevezett műszerfalnak. Ezeket mutatjuk be az alábbiakban.

Műszerfal

Ez a táblázat kulcsfontosságú termelési, értékelési, minőségügyi és gazdálkodási mutatókat félkördiagramok formájában érzékelteti. Az értékelés eredményeit a kis műszeren balra-jobbra kitérő tényleges mutatók fejezik ki. A balra kissé vagy jobban kitérő mutató és piros színjelzés a bázistól vagy tervtől való lemaradást, a jobbra kitérő mutató és a zöld színjelzés a tervezettnél kedvezőbb alakulást érzékeltetik. Mellettük a kulcsadatok is olvashatók.

A műszerfal jó fogadtatásra talált, mert egyetlen panelre rátekintve, érzékletesen jelnnek meg a kulcseredmények. A jelzések értelmezésére, elemzésére pedig fellapozható a mellékelt részletes jelentés.