Az ESG az angol Environment (környezet), Social (társadalom), Governance (vállalat vezetés/irányítás) szavakból ered.